RD – Provádění izolatérských prací v rámci logického celku Strojovna, logického celku Venkovní objekty, logického celku Stavba Jaderné elektrárny Dukovany

Základní informace


Název zadávacího postupu

RD – Provádění izolatérských prací v rámci logického celku Strojovna, logického celku Venkovní objekty, logického celku Stavba Jaderné elektrárny Dukovany

Systémové číslo NEN

N006/24/V00020530

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2024-031422

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00020530

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Jednací řízení s uveřejněním

Specifikace zadávacího řízení

jednací řízení s uveřejněním

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 07. 2024 16:35

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

13. 08. 2024 08:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Vladimír

Příjmení

Kmínek

E-mail

vladimir.kminek@cez.cz

Telefon 1

+420 381103147

Předmět


Popis předmětu

Předmětem zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody s názvem „RÁMCOVÁ DOHODA - PROVÁDĚNÍ IZOLATÉRSKÝCH PRACÍ V RÁMCI LOGICKÉHO CELKU STROJOVNA, LOGICKÉHO CELKU VENKOVNÍ OBJEKTY, LOGICKÉHO CELKU STAVBA JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY‟, která je zadávaná formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 161 ZZVZ. Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody je závazek Dodavatele na své náklady a nebezpečí pro Objednatele za podmínek uvedených v RD a v Dílčích smlouvách, zajistit pro Objednatele na základě Dílčích smluv Objednatelem požadovaný objem hodin příslušných výkonů, spočívající v provádění izolatérských prací, zejména níže specifikovaných činností: • demontáž/montáž izolací na strojní technologii dle technologického postupu - zejména izolace potrubí, ohybů, přírub, armatur, tvarovek, tlakových nádob, vč. oplechování • další související technické činnosti – montáž/demontáž pomocných konstrukcí, – příprava a čtení stavební, technické a prováděcí dokumentace pro izolace, – stanovení pracovních postupů, prostředků a metod dle technické dokumentace, – vyhotovení technických zpráv, protokolů, – nakládání s materiály a odpady, dodržování BoZP a požární ochrany • činnosti profese izolatér, technolog, projektant • případné další činnosti spojené s údržbou zařízení Provozovatele zařazeného do technologických celků, které jsou součástí LC CS, LC CV, LC CT Jaderné elektrárny Dukovany.

Kód z číselníku NIPEZ

50500000-0

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob a strojního zařízení

Hlavní místo plnění

Kraj Vysočina

Kód z číselníku CPV

50500000-0

Název z číselníku CPV

Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob a strojního zařízení

Název předmětu

Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob a strojního zařízení

Textové pole pro popis místa plnění

JE Dukovany

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailIzolační práce45320000-6Izolační práce
DetailOpravy a údržba výrobních zařízení45259000-7Opravy a údržba zařízení
DetailTepelné izolace - zateplování45321000-3Tepelné izolace

Místo plnění


CZ063Kraj Vysočina

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 07. 2024 16:35Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


08. 07. 2024 00:0010. 07. 2024 14:00F2024-031422Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka