Valašské Meziříčí – Obnova vodovodního zásobovacího řadu pro Kelčsko – I. Etapa

Základní informace


Název zadávacího postupu

Valašské Meziříčí – Obnova vodovodního zásobovacího řadu pro Kelčsko – I. Etapa

Systémové číslo NEN

N006/24/V00020820

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00020820

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Uzavřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

uzavřená výzva

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 07. 2024 15:34

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Roman

Příjmení

Pilař

E-mail

roman.pilar@vakvs.cz

Telefon 1

+420 734640042

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je obnova stávajícího vodovodního přivaděče v profilu DN 400, která bude v celém rozsahu prováděna v původní trase a nivelitě potrubí, a to převážně bezvýkopovou technologií, zatažením nového potrubí z polyetylenu do stávajícího ocelového potrubí. Jedná se o stavební úpravu a udržovací práce na stávajícím vodovodním přivaděči v úseku od vodojemu Štěpánov HTP po přeložku v ul. Palackého, Valašské Meziříčí.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí45231300-8Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
DetailVýkopové a zemní práce45112000-5Výkopové a zemní práce
DetailStavební úpravy pro komunikace45233100-0Stavební úpravy pro komunikace
DetailPotrubní vedení44161000-6Potrubní vedení
DetailArchitektonické, technické a znalecké služby71250000-5Architektonické, technické a zeměměřičské služby

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 07. 2024 15:34Uveřejnění účastníků
Detail10. 07. 2024 15:34Uveřejnění výsledku
Detail10. 07. 2024 15:23Uveřejnění účastníků
Detail10. 07. 2024 15:23Uveřejnění výsledku
Detail10. 07. 2024 15:19Uveřejnění výsledku