Vodojem Nová Ves

Základní informace


Název zadávacího postupu

Vodojem Nová Ves

Systémové číslo NEN

N006/24/V00020840

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00020840

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Uzavřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

uzavřená výzva

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 07. 2024 17:13

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Lenka

Příjmení

Procházková

E-mail

prochazkova@plprojekt.cz

Telefon 1

+420 602140259

Předmět


Popis předmětu

Projekt "Vodojem Nová Ves" má za cíl zajištění kvalitní pitné vody z veřejného vodovodu pro místní část Nová Ves. Aktuálně je voda do veřejného vodovodu čerpána ze dvou podzemních vrtů - č. 1 a č. 2 do stávajícího vodojemu. Voda obsahuje nadlimitní objemy manganu/železa - je navržena technologická úprava této pitné vody. Stávající vodojem s úpravnou je nevyhovující z pohledu majetko - právního (je umístěn na soukromém pozemku), i z důvodu nevyhovující kapacity, nelze jej vybavit potřebnou účinnou technologii pro úpravu pitné vody. Proto je v projektu navrženo vybudování nového vodojemu, který obsahuje podzemní část (akumulační nádrže 2*11,1 m3, armaturní šachty a sedimentační jímky) a nadzemní část (úpravna vody, oplocení vodojemu).

Kód z číselníku NIPEZ

45232153-9

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce na výstavbě vodojemů

Hlavní místo plnění

Jihočeský kraj

Kód z číselníku CPV

45232153-9

Název z číselníku CPV

Stavební práce na výstavbě vodojemů

Název předmětu

Vodojem Nová Ves

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ031Jihočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 07. 2024 17:13Uveřejnění výsledku