SZ Lednice obnova altánu Růžového rybníku

Základní informace


Název zadávacího postupu

SZ Lednice obnova altánu Růžového rybníku

Systémové číslo NEN

N006/23/V00001113

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00001113

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

3 948 948,15

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

15. 03. 2023 12:11

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

30. 03. 2023 14:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing. arch.

Jméno

Jiří

Příjmení

Lužný

E-mail

luzny.jiri@npu.cz

Telefon 1

+420 778483813

Telefon 2

+420 778483813

Předmět


Popis předmětu

Předmětem je provedení stavební obnovy objektu altánu poškozeného při vichřici dle projektové dokumentace „SZ Lednice obnova altánu Růžového rybníku“ zhotovené ing. arch. Josefem Mrázkem. Objekt altánu je situován na ostrůvku Růžového rybníku zámeckého parku SZ Lednice. Záměrem je realizace repliky objektu altánu historicky odpovídajícími řemeslnými postupy. Objekt je dřevěné subtilní konstrukce s krytinou střechy provedenou z titanzinkového plechu s okny ve střeše osazena barevným sklem. Na nárožích střechy bude zavěšeno osm replik zvonků. Bude obnovena stávající kamenná soklová část se schodištěm, kolem objektu bude vytvořena zpevněná mlatová plocha zakončená kovovou obrubou. Realizace počítá s odstraněním torza původního objektu altánu.

Kód z číselníku NIPEZ

45422000-1

Název z číselníku NIPEZ

Tesařské a stolařské práce

Hlavní místo plnění

Jihomoravský kraj

Kód z číselníku CPV

45422000-1

Název z číselníku CPV

Tesařské a stolařské práce

Název předmětu

Tesařské práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailHistoricky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy45212350-4Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
DetailStřešní práce a jiné specializované stavební práce45260000-7Střešní práce a jiné specializované stavební práce
DetailStavba střešních konstrukcí a pokládka střešních krytin a pomocné práce45261000-4Stavba střešních konstrukcí a pokládka střešních krytin a pomocné práce
DetailOchrana historických památek a budov92522000-6Ochrana historických památek a budov
DetailStavební úpravy uměleckých a kulturních budov45212300-9Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov

Místo plnění


CZ064Jihomoravský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail21. 06. 2024 15:10Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail21. 06. 2024 15:10Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail20. 12. 2023 11:52Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail20. 12. 2023 11:51Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail10. 05. 2023 12:41Uveřejnění účastníků
Detail10. 05. 2023 12:41Uveřejnění výsledku
Detail14. 04. 2023 13:54Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail27. 03. 2023 18:42Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail27. 03. 2023 18:34Došlo k uveřejnění dokumentu P04 vykaz vymer_SZ Lednice_altan.xlsx.
Detail27. 03. 2023 18:25Došlo k uveřejnění dokumentu P04 vykaz vymer_SZ Lednice_altan_opraveny.xlsx.