„Lokalita za bytovkou pro stavbu RD“

Základní informace


Název zadávacího postupu

„Lokalita za bytovkou pro stavbu RD“

Zadavatel

Obec Očihov

Systémové číslo NEN

N006/24/V00008635

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00008635

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

5 845 018,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

20. 06. 2024 08:08

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 03. 2024 14:33

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

16. 04. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Denisa

Příjmení

Štecherová

E-mail

obec@ocihov.cz

Telefon 1

+420 776800410

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění je vybudování nového řadu tlakové splaškové kanalizace, včetně tlakových přípojek splaškové kanalizace, dále vybudování nového vodovodního řadu, včetně vodovodních přípojek, komunikace a chodníku pro novou lokalitu určenou k výstavbě 12 rodinných domů. Součástí předmětu plnění je i instalace veřejného osvětlení vztahující se k nové komunikaci a chodníku pro pěší.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail21. 06. 2024 17:19Uveřejnění o zrušení
Detail23. 04. 2024 12:37Uveřejnění oznámení o vyloučení dodavatele
Detail26. 03. 2024 14:33Uveřejnění zadávacích podmínek