Smlouva Příkazní - Koordinátor BOZP při realizaci stavebních prací zajišťovaných příkazcem ve vybraných domech v majetku Statutárního města Pardubice

Základní informace


Název zadávacího postupu

Smlouva Příkazní - Koordinátor BOZP při realizaci stavebních prací zajišťovaných příkazcem ve vybraných domech v majetku Statutárního města Pardubice

Systémové číslo NEN

N006/24/V00018891

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00018891

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 06. 2024 14:23

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 07. 2024 23:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Dagmar

Příjmení

Badžgoňová

E-mail

Dagmar.Badzgonova@mmp.cz

Telefon 1

+420 466859649

Předmět


Popis předmětu

Příkazník se zavazuje pro příkazce provést jeho jménem, na jeho účet a za úplatu tuto činnost: Koordinátor BOZP při realizaci stavebních prací zajišťovaných příkazcem ve vybraných domech v majetku Statutárního města Pardubice Jedná se o zajištění výkonu a činností koordinátora BOZP při realizaci stavebních prací zajišťovaných příkazcem ve vybraných bytových domech v majetku statutárního města Pardubice. Rozsah činností příkazníka je uveden v příloze č. 1 této výzvy. Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby bude prováděný po celý průběh realizace. Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu příkazní smlouvy, jejíž návrh je přílohou č. 2 této výzvy.

Kód z číselníku NIPEZ

71317200-5

Název z číselníku NIPEZ

Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví (BOZP)

Hlavní místo plnění

Pardubický kraj

Kód z číselníku CPV

71317200-5

Název z číselníku CPV

Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví (BOZP)

Název předmětu

Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ053Pardubický kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 06. 2024 10:46Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail21. 06. 2024 14:23Uveřejnění zadávacích podmínek