Veřejné zakázky

Seznam veřejných zakázek

Druh veřejné zakázky

Typ zadávacího postupu

Aktuální stav

Předpokládaná hodnota bez DPH

Lhůta aktuálního typu podání

Datum prvního uveřejnění

Datum posledního uveřejnění

Zobrazit detail
DetailN006/16/V00000912D242 - Opravy demontovaných rotorů z HVB1,2 ve výrobním závodě Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V000009116986-Výměna bezpečnostních kabelů s nevyhovující kvalifikací na 1., 2. a 3.RB EDU Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000910Záměna pneumatických rozvaděčů typu 5/2 výrobce MSA a.s. Dolní Benešov na RČA vně ochranné obálky Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000909Operativní chemická kontrolaUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000908Lopatky turbíny R16-13/1,7Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000907Zajištění dlouhodobé provozuschopnosti NLANUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000906MS v ledním hokeji 2015Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000905Náhrada ISV na pracovním napájení R6kV BVS Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000904Rotor ventilátoru APJCUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000903Vývoj nové metody opravy svarů primárních kolektorů parogenerátorů VVER 1000 Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000902Rámcová smlouva na zajištění údržby a oprav LC CE a CM EDU Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000901Rámcová smlouva na zajištění údržby a oprav LC CE a CM ETEUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000900Modifikace plnorozsahového trenažéru etapa 2013-14Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000899Prodej NT rotoru v. č. 1591 TP 056115/I pro TG K200Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000898Regulační ventily typu AZ 23Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000897POSKYTOVÁNÍ TELCO SLUŽEBZrušenČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000896Kompletní příprava úkolů pracovního příkazu Obnova SKŘ EDU M3-5 v roce 2015 a 2016Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000895Modernizace průtočných částí NT dílů turbíny 1000 MW-SW Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000894Údržba a opravy vodního a kalového hospodářstvíUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000893Dodávka dalších obalových souborů pro skladování vyhořelého jaderného paliva WEC v JE Temelín Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000892Ložiskový štít pro generátor H682972/2-VHUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000891Poradenství – expertní podpora divize výroba X. – XII. 2013Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000890Poskytování ICT služeb v oblasti koncových zařízení Skupiny ČEZUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000889Dlouhodobé udržení provozuschopnosti a provozovatelnosti systémů radiační kontroly Jaderné elektrárny DukovanyUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000888Ratingové hodnocení Moody´sUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000887Testování komponent jaderného palivaUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000886Vypracování analýz a zpracování dílů 4 a 15 PpBZ JE Temelín pro nové palivo (úplný název: Vypracování analýz a zpracování dílů 4 a 15 Předprovozní bezpečnostní zprávy pro povolení záměny jaderného paliva v JE Temelín za nové palivo (TVSA-T mod.2) )Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000885Problematika stávajících pohonů LIMITORQUE a MODACT 52000 na hraničních armaturách A10 systému TVUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000884Výroční zprávy a Zprávy o společenské odpovědnostiUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000883Výměna pohonů HRK, včetně ukazatelů polohyUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000882Poradenské službyUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000881D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE - 2. etapaZrušenČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000880Dodávka ND na čerpadlo GCN 195M (HCČ)Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000879Podpora pro sestavení PpBZ TVSA-T mod.2Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000878B752 – Záměna těles hlavních PV KO 1(2)YP22(23)S01Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000877Akce 6993 - Zajištění dlouhodobé provozuschopnosti PAMS ZrušenČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000876Reklamní partnerství s týmem ČEZ Basketbal Nymburk 2014 - 2015Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000875Oprava EO kotle FK2ZrušenČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000874Upgrade systému CHEMIS32Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000873Expertní podpora divize výrobaUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000872SLUŽBY TV A FILMOVÝCH PRODUKČNÍCH AGENTUR - AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000871Obsluha skladů na klasických elektrárnách Skupiny ČEZ Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000870Problematika stávajících pohonů „Instalace uzavírací armatury s regulační funkcí na trase odkalu vybraných PGZrušenČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000869Regenerace izolačních kapalin a depolarizace s pasivací izolačních kapalin výkonových olejových transformátorů Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000868Grafické službyUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000867Modifikace plnorozsahového trenažeru a displayového simulátoru po ukončení akce 6740Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000866D238 GO elektromotorů KČ Ukončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000865E836 – Zapracování změn HVB do stávajícího modelu simulátoruUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000864ALTERNATIVNÍ MOBILNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIEUkončení plněníČEZ, a. s.
DetailN006/16/V00000863Configuration Management Information System pro Skupinu ČEZ ZrušenČEZ, a. s.