Zajištění digitalizace stavebního řízení (DSŘ)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění digitalizace stavebního řízení (DSŘ)

Systémové číslo NEN

N006/23/V00008205

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-001086

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00008205

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

325 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

20. 11. 2023 13:00

Datum uveřejnění ZP na profil

27. 03. 2023 10:27

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 05. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Martin

Příjmení

Borkovec

E-mail

Martin.Borkovec@mmr.cz

Telefon 1

+420 704657858

Předmět


Popis předmětu

Předmětem Veřejné zakázky je výběr generálního dodavatele souboru informačních systémů pro zajištění digitalizace stavebního řízení („DSŘ“). Součástí Veřejné zakázky je vývoj, dodání a implementace, jakož i následná podpora provozu a rozvoj komplexního řešení agendového informačního systému („AIS“), evidence autorizovaných osob ve stavebnictví a dalších podpůrných evidencí a komponent (předmět Veřejné zakázky dále souhrnně jako „IS DSŘ“), které mají sloužit k zajištění agendy stavebního řádu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“), a to zejména výkonu působnosti stavebních úřadů, dotčených orgánů, činí-li úkony podle jiného právního předpisu sloužící jako podklad pro vydání rozhodnutí v řízení podle tohoto zákona, ústředních správních úřadů při výkonu kontroly působnosti orgánů státní stavební správy, stavebníků a dalších účastníků řízení. Bližší podmínky předmětu plnění Veřejné zakázky jsou stanoveny v Závazném návrhu smlouvy.

Kód z číselníku NIPEZ

72200000-7

Název z číselníku NIPEZ

Programování programového vybavení a poradenské služby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

72200000-7

Název z číselníku CPV

Programování programového vybavení a poradenské služby

Název předmětu

Programování programového vybavení a poradenské služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby související s programovým vybavením72260000-5Služby programového vybavení
DetailInformační systémy48810000-9Informační systémy
DetailSystémová podpora72253200-5Systémová podpora
DetailSlužby informačních technologií72222300-0Služby informačních technologií
DetailImplementace programového vybavení72263000-6Implementace programového vybavení
DetailSpráva datových sítí72315200-8Správa datových sítí
DetailVývoj programového vybavení72262000-9Vývoj programového vybavení
DetailSystémové a podpůrné služby72250000-2Systémové a podpůrné služby

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 12. 2023 18:45Uveřejnění písemné zprávy
Detail23. 11. 2023 16:50Uveřejnění o zrušení
Detail02. 05. 2023 14:29Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail02. 05. 2023 14:20Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail02. 05. 2023 14:01Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 04. 2023 17:44Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail27. 04. 2023 17:42Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail27. 04. 2023 17:42Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail27. 04. 2023 17:33Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 04. 2023 17:30Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


24. 03. 2023 00:0027. 03. 2023 00:00F2023-012151Oznámení o zahájení zadávacího řízení