Svoz komunálního odpadu pro rok 2024 - Velké Přílepy

Základní informace


Název zadávacího postupu

Svoz komunálního odpadu pro rok 2024 - Velké Přílepy

Systémové číslo NEN

N006/23/V00029557

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00029557

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

4 500 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

18. 10. 2023 17:54

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

10. 11. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Martin

Příjmení

Lapeš

E-mail

lapes@tntconsulting.cz

Telefon 1

+420 776637077

Telefon 2

+420 776637077

Předmět


Popis předmětu

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na rok 2024 (od 1.2.2024 do 31.1.2025) na službu spočívající v zajištění svozu SKO, bioodpadu a svozu separovaného odpadu pro obec Velké Přílepy. Seznam a mapa sběrných míst je Přílohou č. 5 Zadávací dokumentace. Přesné vymezení je uvedeno v návrhu smlouvy a výkazu výměr (slepý rozpočet), které jsou přílohami Zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

90500000-2

Název z číselníku NIPEZ

Služby související s likvidací odpadů a odpady

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

90500000-2

Název z číselníku CPV

Služby související s likvidací odpadů a odpady

Název předmětu

Služby související s likvidací odpadů a odpady

Textové pole pro popis místa plnění

Obec Velké Přílepy

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail07. 12. 2023 18:24Uveřejnění účastníků
Detail07. 12. 2023 18:24Uveřejnění výsledku
Detail07. 12. 2023 18:21Uveřejnění písemné zprávy
Detail27. 11. 2023 18:06Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail26. 10. 2023 19:18Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 10. 2023 19:14Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail18. 10. 2023 17:54Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


06. 12. 2023 00:00F2023-056178Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu