Frequently asked questions

01. Co je potřeba k registraci do NEN

1. Nainstalovanou nejnovější verzi prohlížeče (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera nebo Internet Explorer)

2. Stažené doplňky Crypto Native App a Crypto Web Extension (ke stažení ZDE) - jedná se o rozšíření pro konkrétní operační systém (tuto aplikaci je nutné nainstalovat do PC) a rozšíření pro konkrétní prohlížeč (přidává se pouze jako doplněk do prohlížeče)

ZDE je možné ověřit, zda instalace obou doplňků proběhla v pořádku. Vyhledejte možnost „Dostupnost Crypto Native App" a zkontrolujte, že pole je zeleně zabarvené.

3. Zřídit si kvalifikovaný certifikát (je nutný k podepsání a odeslání registrace) - jedná-li se o uživatele se sídlem podnikání v rámci EU. Zahraniční uživatelé se sídlem podnikání mimo EU nemusí registraci do systému NEN podepisovat.

ZDE je seznam evropských certifikačních autorit.

Registrace pomocí datové schránky není možná. Pokud potřebujete bližší informace, kontaktujte Podporu NEN na čísle 841 888 841.


02. Jak dlouho trvá vyřízení registrace

Jakmile je registrace odeslána, dochází ze strany provozovatele ke kontrole údajů. V případě, že nejsou vyplněné údaje kompletní, budete kontaktováni na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Po doložení veškerých potřebných údajů a dokumentů bude registrace schválena maximálně do 4 hodin, u zahraničních registrací je to 8 hodin, a to v rámci pracovní doby Podpory NEN.


03. Jak získám elektronický podpis (kvalifikovaný certifikát)

Elektronický podpis je možné zřídit u těchto certifikačních autorit:

  1. Postsignum http://www.postsignum.cz/postup_pro_ziskani_certifikatu.html
  2. První certifikační autorita https://www.ica.cz/Certifikaty
  3. EIdentity https://www.eidentity.cz/popis_sluzeb/akreditovane/

Upozornění! K podepsání registrace slouží pouze kvalifikovaný certifikát, není možné registraci podepsat komerčním certifikátem.


04. Jak pracovat s elektronickým podpisem v macOS

ZDE nebo ZDE naleznete podrobný návod, jak si zřídit certifikát a jak pracovat s certifikátem v programu "klíčenka".

 
Po stažení aplikace Crypto Native App se stáhne soubor s příponou .dmg, nejedná se o instalační soubor (soubor s příponou .dmg (disk image) se používá obvykle v macOS X jako formát obrazu disku). Po připojení tohoto obrazu disku naleznete přes finder instalační soubor s příponou .pkg.

Pokud pracujete v operačním systému macOS a dosud ukládáte svůj privátní klíč pouze v aplikaci Klíčenka (Keychain), doporučujeme vám privátní klíč nadále ukládat/držet výhradně na kvalifikovaném prostředku (USB tokenu nebo čipové kartě) pro vytváření elektronických podpisů v souladu s nařízením eIDAS. Komunikace s čipovými kartami a USB tokeny je v operačním systému macOS podporována. V případě uložení privátního klíče na certifikovaném kvalifikovaném prostředku je zamezen export privátního klíče a tedy zajištěna maximální bezpečnost.


05. Jaké dokumenty jsou potřeba pro registraci do systému

ZADAVATEL  
● Dokument o tom, že daná organizace existuje (výpis z Obchodního či Živnostenského rejstříku, zřizovací listina nebo odkaz na zákon)  
● Dokument prokazující oprávnění dané osoby zastupovat organizaci (jmenovací dekret, volba starosty)  
● Pověření administrátora subjektu (plná moc) - pouze v případě, že je registrace podepsána jinou osobou, než jednatelem (ke stažení ZDE)

DODAVATEL  
● Dokument o tom, že daná organizace existuje (výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku)  
● Pověření administrátora subjektu (plná moc) - pouze v případě, že je registrace podepsána jinou osobou, než jednatelem (ke stažení ZDE)

ZAHRANIČNÍ DODAVATEL

● Dokument o tom, že daná organizace existuje (výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku)  

● Vyplněný a podepsaný formulář A3 (ke stažení ZDE) - zahraniční uživatelé se sídlem podnikání mimo EU, mohou formulář podepsat ručně

EXTERNÍ ADMINISTRÁTOR  
● Dokument o tom, že daná organizace existuje (výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku)  
● Pověření administrátora subjektu (plná moc) - pouze v případě, že je registrace podepsána jinou osobou, než jednatelem (ke stažení ZDE)        
● Čestné prohlášení externího administrátora (ke stažení ZDE)


06. Certifikát na OP (Slovensko)

Pro slovenský občanský průkaz bohužel nejsou poskytovány 64-bit ovladače, proto je nutné si naistalovat 32-bit verzi Crypto Native App pro platformu Windows.

Operační systém macOS podporuje pouze 64-bit ovladače, proto tato kombinace není možná a doporučujeme registraci provést na PC s jiným operačním systémem nebo případně s jiným certifikátem.


07. Je registrace bezplatná

Ano, registrace do systému NEN je bezplatná.

Každý subjekt si opatřuje elektronický podpis na své náklady. V případě odesílání formulářů do VVZ si hradí poplatky zadavatel. Tyto poplatky neúčtuje systém NEN, ale poskytovatel elektronického podpisu a VVZ.


08. Registrace v OS Linux a macOS

● V OS Linux není možné provést registraci z důvodu, že aplikace Crypto Native App, která je vyžadována k registraci každého subjektu, není podporována.

● V macOS je možné provést registraci pouze v podporovaném prohlížeči – výčet výše uveden, nikoliv v prohlížeči Safari.


09. Blíží se konec termínu pro podání nabídky, ale nedaří se mi registrovat. Na koho se obrátit

V takovém případě ihned kontaktujte uživatelskou podporu, kontakty naleznete na hlavní stránce.


10. Jaký je rozdíl mezi registrací a předregistrací

Předregistrace vzniká ze strany zadavatele, a to v momentě, kdy dodavatel není zaregistrován, aby mu mohla být odeslána výzva k podání nabídky.

Registrace vzniká vyplněním a podepsáním registračního formuláře, kdy musí dojít k oficiálnímu schválení ze strany Provozovatele.

Pokud je dodavatel pouze předregistrován, je nutné následně provést řádnou registraci do systému, aby mohl provádět úkony s tím spojené např. podání nabídky.


11. Kde je možné nalézt návody pro jednotlivé úkony

Po přihlášení ve spodní modré liště na levé straně funkcionalita FAQ.


12. Kde vyhledat informace k veřejné zakázce

NEREGISTROVANÝ UŽIVATEL

Na hlavní stránce pod záložkou Zadávací postupy a zde možnost Seznam zadávacích postupů. Na tomto formuláři je možné vyhledat danou veřejnou zakázku, kdy po prokliku na detail se zobrazí požadované.

REGISTROVANÝ DODAVATEL

Po přihlášení v levém bloku Zadávací postupy pod záložkou Všechny. Pod záložkou Mé postupy naleznete pouze postupy, které máte takto zařazené.

REGISTROVANÝ ZADAVATEL

Po přihlášení v levém bloku Veřejné zakázky pod záložkou Vše. Pod záložkou Mé postupy, naleznete pouze postupy, které máte takto zařazené.


13. Jak poslat zprávu v systému NEN

Po přihlášení v konkrétní zakázce přes možnost Komunikace nebo přes Seznam přijatých oznámení, který se nachází pod ikonou obálky v pravém horní rohu a následnou možností Zobrazit vše.


14. Jak postupovat při ztrátě či zapomenutí hesla

V takovém případě je možné využít pomoc uživatelské podpory, kontakty naleznete na hlavní stránce. Také se nabízí při přihlášení funkcionalita Zapomněli jste heslo? Zde je nutné znát své uživatelské (přihlašovací) jméno a e-mail, který je uveden po přihlášení v aplikaci.


15. Kde je možné doplnit NIPEZ kód dodavatele

Po přihlášení pod dlaždicí Změnit údaje organizace v bloku NIPEZ dodavatele. Jedná se o oficiální číselník předmětu činnosti registrujícího se dodavatele.


16. Jak je to s Profilem zadavatele

Profil zadavatele nevzniká automaticky zároveň s vytvořením registrace. Je nutné si takový profil vytvořit, a to přes dlaždici Nastavit profil zadavatele a poté oznámit ve VVZ. Profil zadavatele je nutné využívat u zakázek v režimu zákona a zakázek převyšujících předpokládanou hodnotu 500 tisíc Kč.


17. Kdy využít při podání nabídky možnost Odeslat a kdy Podepsat a odeslat

V případě, kdy zadavatel vyžaduje nabídku podepsat elektronickým podpisem (tato informace je k nalezení v zadávací dokumentaci), je potřeba využít možnost Podepsat a odeslat. V ostatních případech je možné vždy využít volbu Odeslat.


18. Jak zažádat o změnu úředního názvu, pokud IČO zůstává stejné

Po přihlášení pod dlaždicí Změnit údaje organizace, v horní liště možnost Žádosti a Změna úředního názvu. V takovém případě musí dojít ke schválení ze strany Provozovatele.


19. Kde zadavatel nalezne lhůty pro jednotlivá řízení

Po přihlášení na detailu konkrétní zakázky pod záložkou Správa VZ – Ostatní – Lhůty k zadávacímu postupu.


20. Jaké dokumenty může zadavatel generovat

U zakázek malého rozsahu (VZMR) lze generovat tyto dokumenty: Zadávací podmínky, Výzva k podání nabídek, Žádost o objasnění/doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, Záznam o výběru dodavatele, Oznámení o výběru dodavatele, Oznámení o zrušení


U zakázek v režimu zákona ZZVZ lze generovat pouze dokument Oznámení o zrušení.