Operating information

Průběžné zvyšování zabezpečení systému NEN

Vážení uživatelé,

v rámci průběžného zvyšování zabezpečení IS NEN bude dne 22.8. ukončena podpora slabých šifrovacích algoritmů pro webový provoz. Naprosté většiny uživatelů se toto opatření nijak nedotkne, ale pokud jste si vědomi, že nepoužíváte aktuální verze operačních systémů nebo webových prohlížečů, zkontrolujte si prosím, níže uvedené kombinace, které budou touto úpravou ovlivněny.

• Android 5.0 a 6.0
• Chrome 49 na Windows XP SP3
• Firefox 31.3 a 47 na Windows 7
• Internet Explorer 11 na Windows 7 a 8.1
• Safari 6 – 8 na Mac OS X

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 29. 7. 2022 v době od 20:00 do 21:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

v pátek 1. 7. 2022 od 21:00 do soboty 2. 7. 2022 2:00 dojde k plánované aktualizaci produkčního prostředí NEN. Referenční prostředí NEN bude aktualizováno v pátek 1.7.2022 od 10:00 do 15:00. V průběhu aktualizace budou obě prostředí dostupná, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Aktualizace systému NEN bude obsahovat následující novinky:

1. Zadavatel:

a. Možnost specifikace veřejné zakázky, kde součástí nabídky bude elektronický katalog (tzv. nacenění nabídek dle položek předmětu VZ), včetně podpůrných funkcí: 
i. Import a export seznamu položek předmětu pro specifikaci VZ (vytvoření struktury elektronického katalogu) prostřednictvím Excelu
 
ii. Import a export položek pro stanovení cen u nabídkového formuláře (nacenění položek elektronického katalogu) prostřednictvím Excelu na straně zadavatele i dodavatele
 
b. Podpora zaevidování dynamického nákupního systému s možností jej dále spravovat v systému NEN (např. pro migraci DNS z jiného certifikovaného elektronického nástroje)

2. Rozhraní pro připojení informačních systémů zadavatelů:

a. Nová metoda získání seznamu změn u veřejné zakázky 
b. Nové nastavení oprávnění v NEN a nové metody pro podporu přihlašování do NEN pomocí URL odkazu, namísto standardního přihlašování
 

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 1. 7. 2022 v době od 20:00 do 21:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Plánovaný servisní zásah

Vážení uživatelé,

dne 4. 6. 2022 bude v době od 22:00 do 04:00 v systému NEN probíhat náhradní termín plánovaného servisního zásahu a v jeho průběhu bude systém NEN nedostupný. Původní termín dne 14. 5. nebyl z technických důvodů realizován. Žádáme uživatele, aby zohlednili případný přesun lhůt, které končí v uvedeném časovém rozmezí. Současně doporučujeme zadavatelům, aby uvedenou skutečnost zohlednili i při stanovení lhůty pro podání nabídek, po kterou musí být zadávací dokumentace dostupná na profilu zadavatele.

Omlouváme se Vám tímto za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Plánovaný servisní zásah

Vážení uživatelé,

dne 14. 5. 2022 bude v době od 22:00 do 04:00 v systému NEN probíhat plánovaný servisní zásah a v jeho průběhu bude systém NEN nedostupný. Žádáme uživatele, aby zohlednili případný přesun lhůt, které končí v uvedeném časovém rozmezí. Současně doporučujeme zadavatelům, aby uvedenou skutečnost zohlednili i při stanovení lhůty pro podání nabídek, po kterou musí být zadávací dokumentace dostupná na profilu zadavatele. 

Omlouváme se Vám tímto za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.  

Author Provozovatel NEN

Výpadek systému NEN

Vážení uživatelé,

systém NEN je již plně dostupný.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Nedostupnost referenčního prostředí

Vážení uživatelé,

v návaznosti na dnešní výkonové omezení bude jako součást opatření ve prospěch stabilizace situace na produkčním prostředí po zbytek dne nedostupné referenční (testovací) prostředí.

Děkujeme za pochopení

Author Provozovatel NEN

Výpadek systému NEN

Vážení uživatelé,

v současné době evidujeme výpadek systému NEN. Na nápravě této situace pracujeme.

Omlouváme se Vám tímto za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Omezená práce s elektronickým podpisem

Vážení uživatelé,

elektronické podpisy jsou již plně zprovozněny.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Omezená práce s elektronickým podpisem

Vážení uživatelé,

v současné době evidujeme technický problém na třetí straně při podepisování elektronickým podpisem a při nahrávání elektronicky podepsaných souborů do systému NEN. Na nápravě usilovně pracujeme.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace

Author Provozovatel NEN

Plánovaný servisní zásah

Vážení uživatelé,

 
ve dnech 20.4. a 22.4. bude v systému NEN probíhat plánovaný servisní zásah. Tento zásah může způsobit v časovém rozmezí od 20:00 do 20:10 nedostupnost systému NEN. Děkujeme za pochopení a předem se omlouváme za případné komplikace.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

 
v pátek 1. 4. 2022 byla nasazena aktualizace systému NEN, která obsahuje následující novinky:

Obecné:  
1. Úkony žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, vysvětlení zadávací dokumentace, námitky a jejich vyřízení byly  
převedeny do jednotné podoby interních zpráv. Další úkony budou do této podoby postupně převedeny v následujících  
release.  
2. S předchozí úpravou byla realizována řada souvisejících rozvojů a úprav, viz dokument s podrobnostmi     
3. Úpravy v oblasti elektronického podepisování

  
Zadavatel:  
1. Možnost vygenerování šifrovacího a dešifrovacího klíče pro podání nabídek a jiných typů podání  
2. Podpora evidence více smluv u jedné veřejné zakázky  
3. Samostatné zpřístupnění nabídkových cen bez nutnosti hodnocení nabídek prostřednictvím NEN  
4. Na úvodní straně po přihlášení je k dispozici panel K vyřízení pro žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a námitky  
5. Výchozí hodnota příznaku Automaticky zpřístupnit u zadávací dokumentace je nově ANO, původně NE  
6. Rozvoje rozhraní pro připojení informačních systémů zadavatelů (IEN)

  
Dodavatel:  
1. Možnost evidence sdružení dodavatelů, které podává nabídku

  
Podrobný výčet změn naleznete v dokumentu ZDE.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace produkčního a referečního prostředí

Vážení uživatelé,

v pátek 1. 4. 2022 dojde v době od 10:00 - 14:00 k plánované aktualizaci referenčního prostředí a v době od 18:00 do 00:00 k plánované aktualizaci produkčního prostředí. V jejich průběhu budou obě prostředí dostupné, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací.

Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Výpadek systému NEN

Vážení uživatelé,

systém NEN je již plně dostupný.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Výpadek systému NEN

Vážení uživatelé,

 
dnes 28. 3. 2022 od 10:20 došlo k výpadku systému NEN. Na nápravě této situace pracujeme.

 
Omlouváme se Vám tímto za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 25. 3. 2022 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Ukončení stávající aplikace Servicedesk

Vážení uživatelé,

  
dovolujeme si Vás upozornit, že od 4. 3. 2022 bude dosavadní aplikace Servicedesk dostupná pouze ZDE.

  
Veškeré Vaše požadavky, které byly vytvořeny před výše uvedeným datem, budou tímto dnem již pouze k náhledu a k dokončení jejich administrace. Pro vytvoření nových požadavků, bude sloužit výlučně nový nástroj Servicedesk, do kterého se přihlásíte jako doposud, v pravé části v bloku Uživatelská podpora.

Author Provozovatel NEN

Zpřístupnění nového nástroje ServiceDesk

Vážení uživatelé,

dne 4.3.2022 dojde ke zpřístupnění nového, dříve ohlášeného, nástroje Servicedesk pro komunikaci s podporou NEN.

 
Cílem je zjednodušení práce jak poskytovatelů podpory NEN, tak i Vás, jako odběratelů těchto služeb. Můžete se těšit na nové moderní rozhraní s řadou nových praktických funkcí. Umožněno bude např. fultextové vyhledávání ve všech relevantních informačních zdrojích o provozu a fungování systému NEN (příručky, novinky, dotazy, požadavky aj.), kde budete moci hodnotit jejich užitečnost nebo zadávat připomínky k obsahu.

Jak bylo avizováno již dříve, tak ze stávajícího nástroje budou přeneseny všechny Vaše rozvojové požadavky, ostatní záznamy (např. dotazy a hlášené incidenty) budou dokončeny ve stávajícím nástroji a poté budou archivovány.

Budeme velmi rádi, pokud Vám tento nový nástroj usnadní práci a ušetří čas při komunikaci s podporou NEN. Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu, která nám umožní dále zkvalitňovat vzájemnou spolupráci.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace nástroje ServiceDesk

Vážení uživatelé,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že v průběhu měsíce března dojde k migraci na nový nástroj Servicedesk, ve kterém jsou spravovány všechny Vaše požadavky na uživatelskou podporu. Cílem této změny je zvýšení kvality poskytovaných služeb, komfortnější správa a zadávání Vašich ticketů a hlubší integrace na znalostní bázi NEN.

Ze stávajícího nástroje budou přeneseny všechny Vaše stávající rozvojové požadavky, ostatní záznamy (např. dotazy, hlášené incidenty) budou dokončeny ve stávajícím nástroji a poté budou archivovány.

Konkrétní datum spuštění a bližší informace budou uveřejněny v následujících dnech. 

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 25. 2. 2022 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 28. 1. 2022 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Výpadek systému NEN

Vážení uživatelé,

systém NEN je již plně dostupný.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Výpadek systému NEN

Vážení uživatelé,

dnes 10. 1. 2022 od 13:20 došlo k výpadku systému NEN. Na nápravě této situace pracujeme.

  
Omlouváme se Vám tímto za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 7. 1. 2022 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Omezení telefonních služeb

Vážení uživatelé,

telefonní služby jsou již plně dostupné.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Nedostupnost telefonní linky

Vážení uživatelé,

v čase od 9:40 je omezená dostupnost telefonních služeb podpory NEN. Ostatní komunikační kanály jsou plně dostupné. V případě naléhavosti zašlete email na hotline@nipez.cz.

Na nápravě této situace pracujeme.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 26. 11. 2021 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

   
ve středu 10. 11. 2021 od 12:00 - 15:00 dojde k plánované aktualizaci referenčního prostředí a v pátek 12. 11. 2021 od 20:00 do 00:00 dojde k plánované aktualizaci produkčního prostředí. V jejich průběhu budou obě prostředí dostupné, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

   
Aktualizace systému NEN bude obsahovat následující novinky:    
1.) Centralizované zadávání (CZ):   
a. Možnost zakázat podřízené pověřující zadavatele pro administrátora CZ   
b. Funkce pro hromadné vložení souborů k položkám katalogu zadavatele   
c. Možnost vložit více souborů k položce katalogu zadavatele   
d. Podpora tzv. indikativních sběrů (sběr za účelem zjištění rozpočtových možností pověřujících zadavatelů)   
e. Optimalizace exportních excel souborů   
f. Navýšení počtu tzv. dynamických vlastností položek katalogu zadavatele z 10 na 30   
g. Nový přehled fakturačních údajů všech pověřujících zadavatelů pro administrátora CZ

   
2.) Zadavatel:   
a. Zvýraznění procesní akce, kterou bude uživatel pravděpodobně pokračovat při administraci zadávacího postupu   
b. Zjednodušení formuláře pro zahájení veřejné zakázky   
c. Možnost uveřejnit systém kvalifikace   
d. Přidání akce pro uveřejnění skutečně uhrazené ceny na formulář s výsledkem zakázky   
e. Přidání sloupce s nabídkovou cenou na seznam pro hodnocení nabídek a výběr dodavatele

   

Author Provozovatel NEN

Omezení telefonních služeb

Vážení uživatelé,

telefonní služby jsou již plně dostupné.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Nedostupnost telefonní linky

Vážení uživatelé,

dnes 22. 10. 2021 od 9:00 zaznamenáváme omezenou dostupnost telefonních služeb podpory NEN. Ostatní komunikační kanály jsou plně dostupné. V případě naléhavosti zašlete email na hotline@nipez.cz.

Na nápravě této situace pracujeme.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 29. 10. 2021 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 1. 10. 2021 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Nedostupnost systému TED

Vážení uživatelé,

poskytovatel Úředního věstníku EU (TED) oznámil, že dne 20. 9. 2021 od 19:00 do 23:59 bude tento systém nedostupný z důvodu technické údržby. Formuláře předané k uveřejnění po 19:00 odešle VVZ v souladu se zákonnou lhůtou do TEDu v úterý 21. 9. 2021 v ranních hodinách.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 28. 8. 2021 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Důležitá informace - Doporučení pro ukládání privátního klíče na kvalifikovaném prostředku

Následující oznámení se týká pouze uživatelů, kteří pracují v operačním systému macOS a mají uložen privátní klíč jen v aplikaci Klíčenka (Keychain).


Vážení uživatelé,


pokud pracujete v operačním systému macOS a dosud ukládáte svůj privátní klíč pouze v aplikaci Klíčenka (Keychain), doporučujeme vám privátní klíč nadále ukládat/držet výhradně na kvalifikovaném prostředku (USB tokenu nebo čipové kartě) pro vytváření elektronických podpisů v souladu s nařízením eIDAS. Komunikace s čipovými kartami a USB tokeny je v operačním systému macOS podporována. V případě uložení privátního klíče na certifikovaném kvalifikovaném prostředku je zamezen export privátního klíče a tedy zajištěna maximální bezpečnost.


Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Omezená práce se soubory

Vážení uživatelé,

práce v systému NEN je opět kompletně dostupná.

Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Omezená práce se soubory

Vážení uživatelé,

 
zaznamenali jsme omezenou dostupnost systému NEN při nahrávání souborů. Na nápravě této situace pracujeme.

 
Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 30. 7. 2021 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

připravujeme pro vás aktualizaci systému NEN, která bude obsahovat následující novinky:  
1.) Zadavatel  
a. Nové možnosti při administraci veřejné zakázky (např. podpora dalších formulářů pro odeslání do VVZ, generování Oznámení o výběru dodavatele atd.)  
b. Drobné rozvoje centralizovaného zadávání  
c. Podpora externí administrace dynamických nákupních systémů  
d. Možnost zneaktivnit profil zadavatele  
e. Rozvoj rozhraní pro připojení individuálních elektronických nástrojů

 
2.) Dodavatel  
a. Rozšířeny možnosti a optimalizováno pokročilé vyhledávání veřejných zakázek  
b. Zjednodušení nastavení notifikací

 
Upozorňujeme uživatele, že dne 2.7.2021 dojde k ukončení původní verze NEN (Silverlight).  
Podrobný výčet změn naleznete v dokumentu ZDE.

Author

Aktualizace produkčního a referenčního prostředí

Vážení uživatelé,

                         
dne
2. 7. 2021 od 10:00 - 13:00 dojde k plánovanémé aktualizaci referenčního prostředí a od 20:00 do 00:00 dojde k plánované aktualizaci produkčního prostředí. V jejich průběhu budou obě prostředí dostupné, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Blížící se ukončení původní verze systému NEN

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vám připomněli, že od 2.7.2021 již nebude možné přihlášení a práce v původní verzi systému NEN (Silverlight).

Author Provozovatel NEN

Ukončení podpory původní verze aplikace NEN (Silverlight)

Vážení uživatelé,

 
v souvislosti s plánovaným ukončením podpory pluginu MS Silverlight ze strany společnosti Microsoft bude v červenci 2021 ukončena i podpora tzv. původní verze NEN. Od 1. 4. 2021 byla v nové verzi NEN (HTML5) zpřístupněna zbývající funkcionalita (seznam zde), která byla doposud dostupná pouze v původní verzi NEN (Silverlight). Od dubna 2021 je tedy umožněno realizovat všechny úkony v nové verzi NEN.

 
Uživatelům, kteří doposud nepřešli na novou verzi, doporučujeme, aby si včas zajistili potřebné vybavení pro další práci s NEN. Zejména bude nutná instalace jednoho z moderních podporovaných prohlížečů (Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Edge, Safari, Opera), přesný výčet je uveden v Provozním řádu NEN. Pro vstup do nové verze NEN není nutné provést novou registraci. Vaše uživatelské účty, nastavení (notifikace, oprávnění apod.) a všechna související data (vložené veřejné zakázky, nabídky apod.) budete mít dostupné i v nové verzi NEN.

 
V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat uživatelskou podporu NEN.

Author Provozovatel NEN

Nedostupnost e-mailové adresy

Vážení uživatelé,

e-mailová adresa Hotline@nipez.cz je opět plně v provozu. Za způsobené komplikace se omlouváme.

Author Provozovatel NEN

Nedostupnost e-mailové adresy

Vážení uživatelé,

v současné době není možné se spojit s uživatelskou podporou přes e-mailovou adresu Hotline@nipez.cz. V případě, že Vám nebyl zodpovězen dotaz zaslaný na uvedenou e-mailovou adresu, kontaktujte uživatelskou podporu telefonicky nebo pomocí aplikace ServiceDesk. Za způsobené potíže se omlouváme a na nápravě usilovně pracujeme.

Author Provozovatel NEN

Nedostupnost systému TED

Vážení uživatelé,

poskytovatel Úředního věstníku EU (TED) oznámil, že v době od 14. 6. 2021 19:00 do 15. 6. 2021 6:00 bude tento systém nedostupný z důvodu technické údržby. Formuláře předané k uveřejnění po 19:00 odešle VVZ v souladu se zákonnou lhůtou do TEDu, a to 15. 6. 2021 v ranních hodinách.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 18. 6. 2021 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Omezení dostupnosti systému

Vážení uživatelé,

práce v systému NEN je opět dostupná.

Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Omezená práce se soubory

Vážení uživatelé,  


zaznamenali jsme omezenou dostupnost systému NEN při nahrávání souborů. Na nápravě této situace pracujeme.  


Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 28. 5. 2021 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 30. 4. 2021 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Funkcionalita přihlašování do systému NEN

Vážení uživatelé,

funkcionalita přihlašování do systému NEN byla opět dostupná již od 8:55.

Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Nedostupnost služby - přihlášení do systému NEN

Vážení uživatelé,

zaznamenali jsme omezenou dostupnost služby - přihlášení do systému NEN. Na nápravě této situace pracujeme.

Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Omezení dostupnosti elektronického podepisování

Vážení uživatelé,

funkcionalita elektronického podepisování je již plně dostupná.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Omezení dostupnosti elektronického podepisování

Vážení uživatelé,

zaznamenali jsme omezenou dostupnost elektronického podepisování, které je nutné při registraci do systému NEN. Ostatní funkcionality systému jsou plně dostupné. Na nápravě této situace pracujeme.

Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace produkčního prostředí

Vážení uživatelé,

                        
dne 1. 4. 2021 od 20:00 do 00:00 dojde k plánované aktualizaci produkčního prostředí. V jejím průběhu bude produkční prostředí dostupné, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 26. 3. 2021 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace referečního prostředí

Vážení uživatelé,

                         
dne 19. 3. 2021 od 10:00 do 13:00 dojde k plánované aktualizaci referečního prostředí. V rámci této aktualizace nebude referenční prostředí dostupné. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,


připravujeme pro vás aktualizaci systému NEN, která bude obsahovat následující novinky:

1.) Zadavatel

a. V nové verzi NEN (HTML5) budou zpřístupněny zbývající funkce, které bylo dosud možné využít pouze v původní verzi (Silverlight)

b. Řada úprav uživatelské přívětivosti

c. Rozšíření možností rozhraní pro připojení individuálních elektronických nástrojů (IEN)

2.) Dodavatel

a. Nový úkon Poskytnout odpověď pro Předběžné tržní konzultace a Průzkumy trhy

b. Možnost modelovat organizační strukturu

c. Možnost přidělit veřejnou zakázku útvaru


Od této aktualizace budou v nové verzi NEN dostupné všechny funcionality, které byly dosud k dispozici pouze v původní verzi NEN (Silverlight). Upozorňujeme uživatele, že v červenci 2021 dojde k ukončení původní verze NEN (Silverlight).

Podrobný výčet změn naleznete v dokumentu ZDE.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 26. 2. 2021 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Školení NEN v nové verzi (HTML5)

Vážení uživatelé,

 
s ohledem na postupný přechod na novou verzi NEN v HTML5 v důsledku ukončení podpory pluginu MS Silverlight ze strany společnosti Microsoft Vám chceme nabídnout školení NEN jak pro zadavatele, tak i pro dodavatele v HTML 5.

Všechny informace ke školením naleznete zde: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/skoleni/ 

Author Provozovatel NEN

Omezená práce se soubory v referenčním prostředí

Vážení uživatelé,

dne 13. 2. 2021 v době od 14:00 do 20:00 bude omezena práce se soubory v referenčním prostředí.

Děkujeme za pochopení

Author Provozovatel NEN

Konverze zakázek v režimu zákona

Vážení uživatelé,

    
rádi bychom Vás informovali, že byla dokončena druhá fáze konverze u zakázek v režimu zákona, a to s vícefázovým podáním. Od této chvíle bude administrace těchto zakázek probíhat na formuláři pro zjednodušený průchod.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 29. 1. 2021 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Konverze zakázek v režimu zákona

Vážení uživatelé,  


rádi bychom Vás informovali, že byla dokončena konverze u zakázek v režimu zákona, vyjma zakázek s vícefázovým podáním. Od této chvíle bude administrace těchto zakázek probíhat na formuláři pro zjednodušený průchod.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 18. 12. 2020 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Konverze zakázek malého rozsahu

Vážení uživatelé,

                        
rádi bychom Vás informovali, že byla dokončena konverze u zakázek malého rozsahu. Od této chvíle bude administrace VZMR probíhat na formuláři pro zjednodušený průchod.

Author Provozovatel NEN

Důležitá informace pro zadavatele

Vážení uživatelé,

připomínáme, že veřejné zakázky, které byly administrovány pomocí tzv. průvodce, bude možné administrovat pouze pomocí tzv. zjednodušeného průchodu. Zakázky s průvodcem již není možné dále vytvářet. Zakázky s průvodcem budou postupně konvertovány do nové podoby, harmonogram konverze je následující:

1.) Veřejné zakázky ve fázi specifikace: byly převedeny v rámci aktualizace

2.) Veřejné zakázky malého rozsahu: v období 23. 11. – 4. 12. 2020

3.) Jednofázové podlimitní a nadlimitní zakázky v zadávacím řízení: v období 4. 12. – 22. 12. 2020

4.) Vícefázové podlimitní a nadlimitní zakázky v zadávacím řízení: v období 4. 1. – 29. 1. 2021

O dokončení jednotlivých fází konverze budete informování formou provozní informace na hlavní stránce NEN.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 27. 11. 2020 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace produkčního prostředí

Vážení uživatelé,

                       
dne
13. 11. 2020 od 20:00 do 00:00 dojde k plánované aktualizaci produkčního prostředí. V jejím průběhu bude produkční prostředí dostupné, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace referečního prostředí

Vážení uživatelé,

                      
dne 30. 10. 2020 od 10:00 do 13:00 dojde k plánované aktualizaci referečního prostředí. V jejím průběhu bude referenční prostředí dostupné, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 30.10.2020 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

AKTUALIZACE SYSTÉMU NEN

Vážení uživatelé,

připravujeme pro vás aktualizaci systému NEN, která bude obsahovat následující novinky:

1.) Zadavatel – podpora dalších procesů a postupů v nové verzi (HTML5)

2.) Dodavatel – zjednodušení podání nabídek, žádostí o účast apod.

3.) Centralizované zadávání – úpravy a optimalizace na základě připomínek klíčových uživatelů

4.) Úpravy ve staré verzi NEN

Podrobný výčet změn naleznete v dokumentu Podrobný přehled změn aktualizace NEN 

Důležitá informace pro zadavatele:

Veřejné zakázky, které byly administrovány pomocí tzv. průvodce, budou nově administrovány pomocí tzv. zjednodušeného průchodu. Zakázky s průvodcem nebude možné dále vytvářet. Zakázky s průvodcem budou postupně konvertovány do nové podoby, harmonogram konverze je následující:

1.) Veřejné zakázky ve fázi specifikace: v rámci aktualizace

2.) Veřejné zakázky malého rozsahu: v období 23.11. – 4.12.2020

3.) Jednofázové podlimitní a nadlimitní zakázky v zadávacím řízení: v období 4.12. – 22.12.2020

4.) Vícefázové podlimitní a nadlimitní zakázky v zadávacím řízení: v období 4.1. – 29.1.2021

O dokončení jednotlivých fází konverze budete informování formou provozní informace na hlavní stránce NEN.

Předpokládaný termín aktualizace je v pátek 13.11.2020 od 20 hodin. NEN bude v průběhu aktualizace dostupný, dojde pouze k odhlášení uživatelů.

Author Provozovatel NEN

Servisní okno

Vážení uživatelé,

                  
dne 2. 10. 2020 od 20:00 do 22:30 dojde k plánovanému servisnímu zásahu. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 26.9.2020 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 28.8.2020 v době od 20:00 do 23:59 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Servisní okno

Vážení uživatelé,

          
dne
14. 8. 2020 od 20:00 do 22:30 dojde k plánovanému servisnímu zásahu. Během servisního okna bude dostupný profil zadavatele. Autorizovaná část a registrace budou nedostupné. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečností aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

                     
dne 31. 7. 2020 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Servisní okno

Vážení uživatelé,

                 
dne 17. 7. 2020 od 22:00 do 23:00 dojde k plánovanému servisnímu zásahu. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Omezení práce v systému

Vážení uživatelé,

situace s odesíláním zpráv byla napravena.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Omezení práce v systému

Vážení uživatelé,

v současné době evidujeme technický problém při odesílání zpráv přes komunikaci i přes ostatní komunikaci v rámci postupu. Na nápravě usilovně pracujeme.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

v pátek 3. 7. 2020 od 20:00 do 4:00 bude probíhat aktualizace systému NEN.

Obsahem aktualizace budou především následující změny:

1) Nový modul pro podporu centralizovaného zadávání, pomocí kterého lze:   
a.) spravovat katalog zadavatele (lze i pomocí exportu/importu do/z MS Excel)   
b.) administrovat systémy CZ a sběry požadavků   
c.) realizovat sběry požadavků na nákup (lze i pomocí exportu/importu do/z MS Excel)   
d.) schvalovat požadavky na nákup   
e.) u dokončeného sběru lze vygenerovat soubory v MS Excel pro přiložení k zadávací dokumentaci, přiložení k nabídce dodavatelem   
f.) založit zakázku z dokončeného sběru   
g.) spravovat kontaktní údaje v rámci CZ   
h.) odesílat notifikace pro jednotlivé úkony pomocí připravených šablon

2) Možnost exportu seznamů do MS Excelu a CSV v nové verzi (obdobně jako ve verzi Silverlight)

3) Možnost tisku seznamů a záznamů v nové verzi (obdobně jako ve verzi Silverlight)

4) Uložené filtry lze v nové verzi NEN přepínat snadněji pomocí volby, která je dostupná v pravém horním rohu u všech seznamů

5) Agenda zadavatele - nově možnost zobrazit původní hodnoty elektronicky podané nabídky při použití nestandardního stavu pro úpravu nabídkových hodnot

6) Optimalizována rychlost zobrazení detailních informací záznamu (např. zobrazení veřejné zakázky)

V průběhu aktualizace bude dostupný profil zadavatele. Autorizovaná část a registrace budou nedostupné.

Author Provozovatel NEN

Bezpečností aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

                   
dne 26. 6. 2020 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Omezená práce se soubory v referenčním prostředí

Vážení uživatelé,

dne 12. 6. 2020 od 15:00 do 20:00 bude omezená práce se soubory v referenčním prostředí.

Děkujeme za pochopení

Author Provozovatel NEN

Nedostupnost referenčního prostředí

Vážení uživatelé,

dne 11. 6. 2020 bude nedostupné referenční prostředí z důvodu příprav aktualizace systému NEN.

Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečností aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

                 
dne 31. 5. 2020 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečností aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

                
dne 30. 4. 2020 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Ukončení podpory starších verzí webových prohlížečů

Vážení uživatelé,

dovolujeme si Vás upozornit, že od 4.5.2020 přestanou být systémem NEN z bezpečnostních důvodů podporovány některé starší verze webových prohlížečů.

V případě, že ještě stále používáte např. Internet Explorer 10, přejděte v zájmu vlastní bezpečnosti co nejdříve na novější verzi.

Pokud používáte v souladu s Provozním řádem NEN poslední verze podporovaných prohlížečů, tak se Vás tato změna nijak nedotkne.

Děkujeme, že spolu s námi pomáháte udržovat internetovou komunikaci bezpečnější.

Author Provozovatel NEN

Servisní okno

Vážení uživatelé,

       
dne 03. 04. 2020 od 20:00 do 22:00 dojde k plánovanému servisnímu zásahu. Během servisního okna bude dostupný profil zadavatele. Autorizovaná část a registrace budou nedostupné. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečností aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

               
dne 27. 3. 2020 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečností aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

              
dne 28. 2. 2020 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečností aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

            
dne 31. 1. 2020 v době od 20:00 do 00:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Servisní okno

Vážení uživatelé,

      
dne 24. 1. 2020 od 20:00 do 23:00 dojde k plánovanému servisnímu zásahu. Během servisního okna bude dostupný profil zadavatele. Autorizovaná část a registrace budou nedostupné. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

v pátek 17. 1. 2020 od 20:00 do 4:00 bude probíhat aktualizace systému NEN.

Obsahem aktualizace budou především následující změny:

1) Nová verze pro zadavatele.

2) Nová verze e-aukce pro dodavatele i zadavatele.

Současně s novými verzemi budou i nadále funkční původní verze (dostupné pouze v Internet Explorer s nainstalovaným MS Silverlight).

V průběhu aktualizace bude dostupný profil zadavatele. Autorizovaná část a registrace budou nedostupné.

Dále bychom Vás rádi informovali, že nové úpravy již byly certifikovány podle vyhlášky č. 260/2016 Sb. o certifikaci elektronických nástrojů. Znovu ověřována byla i stávající funkcionalita a prostředí. Nový certifikát naleznete v sekci Provozní řád.

Author Provozovatel NEN

Bezpečností aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

          
dne 30. 12. 2019 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace ServiceDesku

Vážení uživatelé,

 
od 1. 1. 2020 bude stávající aplikace ServiceDesk Národního elektronického nástroje (dále jen „SD NEN“) nahrazena novou verzí aplikace SD NEN.

Nová verze SD NEN bude funkční v běžně dostupných moderních prohlížečích a přinese nové možnosti ovládání a správy zakládaných požadavků. Vše při zachování kontinuity dostupnosti telefonních služeb a dalších komunikačních kanálů. 


Požadavky týkající se změny funkcionality nebo vlastností aplikace NEN (tzv. rozvojových požadavků, metodických dotazů a jiných požadavků) budou převedeny do nové verze SD NEN, administraci ostatních otevřených záznamů bude ještě možné v průběhu ledna dokončit ve stávající (nahrazované) verzi SD NEN. Již uzavřené a jiné historicky evidované záznamy budou archivovány a nejsou předmětem migrace.

Věříme, že se Vám nové prostředí SD NEN bude líbit a ulehčí Vám práci.  

Author Provozovatel NEN

Servisní okno

Vážení uživatelé,

     
dne 27. 11. 2019 od 20:00 do 21:30 dojde k plánovanému servisnímu zásahu. Během servisního okna bude dostupný profil zadavatele. Autorizovaná část a registrace budou nedostupné. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečností aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

         
dne 28. 11. 2019 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace referečního prostředí

Vážení uživatelé,

  
dne 29. 11. 2019 od 10:00 do 20:00 bude probíhat aktualizace referenčního prostředí. V rámci této aktualizace nebude referenční prostředí dostupné. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

v Národním elektronickém nástroji (dále jen „NEN“) jsme pro Vás připravili novou verzi, která bude obsahovat řadu novinek a vylepšení. Nejdůležitější novinkou bude možnost pracovat jako zadavatel v novém technologickém prostředí, jež podporuje všechny běžně dostupné moderní internetové prohlížeče. Hlavní novinky a vylepšení jsou uvedené zde

Současně s novou verzí zadavatele bude i nadále funkční původní verze (dostupná pouze v Internet Explorer s nainstalovaným MS Silverlight). Pro přihlášení do nové verze nebude nutné provádět žádné nové registrace a stávající přihlašovací údaje zůstávají platné. Na veškeré zakázky administrované ve zjednodušeném průchodu a předchozí komunikaci bude možné plynule navázat v nové verzi.

Zpřístupnění nové verze na produkční prostředí je plánováno v lednu 2020. Na referenční prostředí bude nová verze nasazena dne 29. 11. 2019, můžete se tak seznámit s novým prostředím v dostatečném časovém předstihu.

Věříme, že se Vám nová verze bude líbit a ulehčí Vám práci v NEN.

Správce NEN

Author Provozovatel NEN

Bezpečností aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

        
dne 31. 10. 2019 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečností aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

       
dne 30. 9. 2019 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Důležitá informace - nová verze ElevatedTrust

Vážení uživatelé,

byla vydána nová verze balíčku ElevatedTrust, prosím proveďte její instalaci. Pro instalaci může být vyžadováno administrátorské oprávnění. Pokud si nenainstalujete novou verzi, nebudete moci dále využívat Vaše certifikáty uložené v systémovém uložišti nebo na čipové kartě. Odkaz bude uveden i ve výběrovém okně v rámci podpisu. Odkaz ke stažení naleznete zde

Author Provozovatel NEN

Servisní okno systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 23. 9. 2019 bude realizováno plánované servisní okno systému NEN. Na referenčním prostředí bude servisní zásah probíhat od 17:00 do 20:00, na produkčním prostředí od 20:00 do 23:00. V době servisního okna může dojít k omezení dostupnosti některých funkcionalit systému NEN. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečností aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

     
dne
28. 8. 2019 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Servisní okno

Vážení uživatelé,

  
dne
5. 8. 2019 od 18:30 do 20:30 dojde k plánovanému servisnímu zásahu. Během servisního okna může dojít k odhlášení, výjimečně ke krátkodobé nedostupnosti. Děkujeme za pochopení

Author Provozovatel NEN

Bezpečností aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

   
dne 31. 7. 2019 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečností aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

  
dne 26. 6. 2019 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Omezení telefonních služeb

Vážení uživatelé,

telefonní služby jsou již plně dostupné.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Omezení telefonních služeb

Vážení uživatelé,

dne 28. 5. 2019 zaznamenáváme omezenou dostupnost telefonních služeb podpory NEN. Ostatní komunikační kanály jsou plně dostupné. V případě naléhavosti zašlete email na hotline@nipez.cz.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace ServiceDesku

Vážení uživatelé,

dne 27. 5. 2019 od 18:00 do 21:00 bude probíhat aktualizace aplikace ServiceDesk. V průběhu aktualizace můžete být ze ServiceDesku odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

 
dne 29. 5. 2019 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Servisní okno

Vážení uživatelé,

dne 10. 5. 2019 od 21:00 do 21:15 dojde k plánovanému servisnímu zásahu. Tento servisní zásah způsobí odhlášení ze systému NEN.

Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

 
dne 30. 4. 2019 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Certifikace prostředí NEN

Vážení uživatelé,

v návaznosti na naši zprávu zaslanou dne 12. března 2019 bychom Vás chtěli touto cestou informovat o znovu získání certifikátu prostředí pro NEN podle vyhlášky o certifikaci elektronických nástrojů (vyhláška č. 260/2016 Sb.).

Certifikát prostředí byl získán ke dni 25. 3. 2019 a platí do 24. 3. 2022.

Certifikace prostředí kontroluje, že podmínky provozu odpovídají požadavkům vyhlášky. Kontroluje se tak například řízení aktiv a rizik, řízení lidských zdrojů, pravidla interního auditu. Jedním z hlavních bodů byly podrobné rozbory nápravných opatření po nastalé události ze dne 15. 2. 2019.

Jednotlivé funkce systému nebyly ovlivněny a jejich certifikace nebyla ohrožena.

Certifikát prostředí naleznete zde.

Správce NEN

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

 
dne 27. 3. 2019 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

 
dne 13. 3. 2019 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Důležitá informace pro zadavatele

Vážení Zadavatelé,

v návaznosti na mimořádnou provozní událost začal Provozovatel se zpřístupněním části nedostupných dokumentů. Prosíme Vás tímto, abyste vyčkali na kontakt pracovníků uživatelské podpory Provozovatele NEN, kteří Vás budou v nejbližších dnech kontaktovat. V případě, že Vám bude cokoliv nejasného, neváhejte kontaktovat pracovníky uživatelské podpory, kteří Vám rádi zodpoví Vaše dotazy.

Omlouváme se za vzniklé problémy.

Provozovatel NEN

Author Provozovatel NEN

Servisní okno

Vážení uživatelé,

dne 21. 2. 2019 od 20:00 do 21:00 dojde k plánovanému servisnímu zásahu. Tento servisní zásah způsobí odhlášení ze systému NEN.

Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Plná funkčnost NEN

Vážení uživatelé,

všechny funkcionality systému NEN jsou plně dostupné. Provozní událost se týká některých dokumentů nahraných do systému v období od 1. 1. 2019 do 13. 2. 2019. Ostatní data jsou v pořádku. Řešení dopadů provozní události nadále intenzivně probíhá ze strany Správce NEN i Provozovatele NEN.

Děkujeme za pochopení

Author Provozovatel NEN

Nedostupnost některých dokumentů

Vážení uživatelé,

V důsledku mimořádné technické události mohou být některé dokumenty vložené do IS NEN od 1.1.2019 nedostupné, na nápravě intenzivně pracujeme a omlouváme se za komplikace

Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Servisní zásah

Vážení uživatelé,

dne 13. 2. 2019 od 17:00 do 17:10 dojde k plánovanému servisnímu zásahu. Tento servisní zásah způsobí odhlášení ze systému NEN.

Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Registrace do systému NEN

Vážení uživatelé,

pro úspěšné dokončení registrace je nutné mít naistalované doplňky Crypto Native App a Crypto Web Extension. Tyto doplňky si můžete stáhnout zde

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

 
dne 19. 1. 2019 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 25. 1. 2019 od 20:00 do 26. 1. 2019 6:00 bude probíhat aktualizace systému NEN.

Obsahem aktualizace budou především následující změny:

   
1) Nová verze pro dodavatele, tzv. Portál dodavatele.    
2) Vyhledávání dodavatelů dle číselníku NIPEZ/CPV.    
3) Posouzení splnění podmínek účasti – změna na pozitivní výběr.    
4) Úprava notifikací – zasílání jen u zakázek, které má zadavatel přiřazeny do složky "Mé zadávací postupy".    
5) Vyhledávání zadavatele dle místa plnění (NUTS).    
6) Možnost resetu zapomenutého hesla uživatelem.

V průběhu aktualizace bude dostupný profil zadavatele. Autorizovaná část a registrace budou nedostupné.

Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

POZOR! Důležitá informace pro zadavatele - změna v šifrování

Vážení zadavatelé,

vzhledem k rozšíření čipových karet a tokenů mezi uživateli systému NEN, které nepodporují nový šifrovací algoritmus RSA-OAEP, bude doplněna podpora i starší verze šifrovacího algoritmu. Z tohoto důvodu dojde k posunu aktualizace systému NEN na pátek 25. 1. 2019. Uživatelům bude umožněno i po aktualizaci nadále používat své stávající čipové karty a tokeny. Na provozní informaci uveřejněnou pro zadavatele dne 8. 1. 2019 není nutné brát dále zřetel.  

Author Provozovatel NEN

Výpadek systému NEN

Vážení uživatelé,

dnes 10. 1. 2019 od 8:25 do 8:54 došlo k výpadku systému NEN. Výpadek byl způsoben technickou závadou na infrastruktuře. Od 8:54 je systém plně dostupný.

Omlouváme se Vám tímto za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

POZOR! Důležitá informace - změna v šifrování

Vážení dodavatelé,


dne 18. 1. 2019 dojde k nasazení nové verze Národního elektronického nástroje. Upozorňujeme, že v této verzi dojde k technologickým změnám u šifrování, které se používá zejména při podávání nabídek. Upozorňujeme, že pokud již máte v systému připraveno šifrované podání (např. nabídku) před datem 18. 1. 2019 a odeslání plánujete až po tomto datu, systém Vám nedovolí odeslání provést a bude nutné podání do systému vložit znovu. Pokud je to možné, doporučujeme odeslat nabídku před tímto datem, případně si ponechat dostatek času před uplynutím lhůty pro podání pro nové vložení nabídky do systému.


Děkujeme za pochopení. 

Author Provozovatel NEN

POZOR! Důležitá informace - změna v šifrování

Následující oznámení se týká pouze uživatelů, kteří provádí dešifrování pomocí čipové karty nebo tokenu.

Vážení zadavatelé,

 
dne 18. 1. 2019 dojde k nasazení nové verze Národního elektronického nástroje. Upozorňujeme, že v této verzi dojde k technologickým změnám u šifrování, které se používá zejména při podávání nabídek. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme uživatelům, kteří vložili do systému veřejný (šifrovací) klíč pro zakázku, v rámci které je vyžadováno šifrování, před datem 18. 1. 2019 a kde lhůta aktuálního podání uplyne po tomto datu a současně mají dešifrovací klíč uložen na čipové kartě nebo tokenu, aby provedli následující šifrovací test:

  1. Přes odkaz https://portalnen.nipez.cz/ref/ proveďte přihlášení do referenčního prostředí. Pokud nemáte vlastní přihlašovací údaje, můžete využít uživatele: RTESSIFTEST1 (heslo: Heslo123)
  2. V menu zvolte Zadávací postupy -> Test certifikátu.
  3. Do pole Soubor vložte veřejný klíč, který máte uveřejněn u některé ze svých zakázek, kde je konec lhůty pro podání stanoven po datu 18. 1. 2019.
  4. Klikněte na Uložit a spusťte test, v průběhu testu budete vyzvání k zadání svého dešifrovacího klíče:
    1. V případě úspěchu můžete ponechat stávající uveřejněný veřejný klíč.
    2. V případě neúspěchu je nutné pomocí nestandardního stavu č.1 – Změna zadávacích podmínek uveřejnit co nejdříve jiný veřejný klíč, který projde tímto testem v pořádku. V případech, kdy již není možné spustit nestandardní stav č. 1 (např. užší řízení – výzva k podání nabídky), poskytnout vyhovující veřejný klíč vyzvaným dodavatelům jiným vhodným způsobem. Pokud budete i nadále chtít dešifrovat pomocí čipové karty/tokenu, je nutné, aby takové zařízení podporovalo šifrovací algoritmus RSA OAEP.

Nabídky zašifrované a podané do 18. 1. 2019 bude možné dešifrovat původním certifikátem, není nutné tedy uvědomit dodavatele, aby nabídku zašifrovali a podali znovu. Nabídky zašifrované a podané po 18. 1. 2019 klíčem, který nevyhoví šifrovacímu testu, nebude možné žádným způsobem dešifrovat a otevřít!

 
Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

New portal for suppliers

Dear Users,

in January 2019, a new version of the National Electronic Instrument (NEN) will be launched in the supplier section, the so called Vendor Portal. This new version allows you to use NEN in all commonly available modern web browsers. The new version will be simplified especially by bidding, objections, queries, and other actions that are common to vendors. Along with the new vendor portal, the original version will continue to be available, only available in Internet Explorer running MS Silverlight.

No new registrations will be required to log in to the new vendor portal, and existing login information will remain valid. In the new vendor portal, you will find all previous communications with the grantor, it will be possible to continuously link to previously performed operations.

For the NEN reference environment, the new portal vendor will be listed on December 19, 2018, you can get to know the new environment well in advance.

We hope you enjoy the new supplier environment and make it easy for you to work in the NEN electronic tool.

NEN Administrator

Author Provozovatel NEN

Nový portál pro dodavatele

Vážení uživatelé,

v lednu 2019 bude spuštěna nová verze Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“) v části pro dodavatele, tzv. Portál dodavatele. Tato nová verze Vám umožní používat NEN ve všech běžně dostupných moderních internetových prohlížečích. S novou verzí bude zjednodušeno zejména podávání nabídek, námitek, dotazů a dalších úkonů, které jsou běžné pro dodavatele. Současně s novým portálem pro dodavatele bude i nadále funkční původní verze, která je dostupná pouze v Internet Explorer s nainstalovaným MS Silverlight.

Pro přihlášení do nového portálu dodavatele nebude nutné provádět žádné nové registrace a stávající přihlašovací údaje zůstávají platné. V novém portálu dodavatele naleznete svoji veškerou předchozí komunikaci se zadavateli, bude možné plynule navázat na dříve provedené úkony.

Na referenční prostředí NEN bude nový portál dodavatele nasazen dne 19. 12. 2018, můžete se tak seznámit s novým prostředím v dostatečném časovém předstihu.

Věříme, že se Vám nové prostředí pro dodavatele bude líbit a ulehčí Vám práci v elektronickém nástroji NEN.

Správce NEN

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

 
dne 18. 12. 2018 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

 
dne 28. 11. 2018 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktuální stav produkčního prostředí

Vážení uživatelé,

od 9. 11. 2018 od 16:00 jsou všechny funkcionality systému NEN dostupné.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Omezená práce v produkčním prostředí

Vážení uživatelé,  
dne 9. 11. 2018 od 13:00 je omezená dostupnost produkčního prostředí. Toto omezení se týká především uveřejňování, odesílání výzev nebo zpráv a přihlášení do systému. Na nápravě usilovně pracujeme. Po vyřešení Vás budeme informovat.

 
Omlouváme se Vám tímto za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Konec odstávky systému NEN

Vážení uživatelé,

plánované práce byly skončeny a od 21:00 je systém NEN opět dostupný v celém rozsahu svých funkcionalit.

Author Provozovatel NEN

Odstávka systému NEN

Vážení uživatelé,

ode dne 2. 11. 2018 (pátek) od 18:00 do 4. 11.2018 (neděle) do 06:00 bude probíhat aktualizace systému NEN s ohledem na implementaci nové databáze do NEN. V jejím průběhu nebude možno využívat NEN ke komunikaci ani k přijímání nabídek. V případech, kdy na uvedený termín dopadá uplynutí lhůty pro podání nabídek, lze zadavatelům s ohledem na nemožnost odesílání nabídek doporučit, aby prodloužili lhůtu pro podání nabídek na 4. 11. 2018 po 6:00. Profil zadavatele bude dostupný i přes tuto odstávku.

Děkujeme za pochopení

Správce NEN

Author Provozovatel NEN

Migrace dat na referenčním prostředí

Vážení uživatelé,

dnes 31. 10. 2018 od 19:00 bude zahájena migrace dat na referenčním prostředí na novou databázovou infrastrukturu. Toto prostředí bude po celou dobu migrace dostupné, ale veškerá data založená od 31. 10. 2018 od 19:00 do 1. 11. 2018 23:55 migrována nebudou.  

 
Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

 
dne 31. 10. 2018 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

   
dne 22. 10. 2018 v době od 19:00 do 22:00 bude probíhat aktualizace systému NEN.

   
Obsahem aktualizace budou především následující změny:

 1) Zpřístupnění dalších zadávacích postupů ve zjednodušeném průchodu   
• Jednací řízení bez uveřejnění    
• Jednací řízení s uveřejněním (bez uveřejnění) – dle § 61 odst. 3 ZZVZ    
• Užší řízení    
• Řízení se soutěžním dialogem    
• Řízení s inovačním partnerstvím    
• Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu    
• Koncesní řízení    
• Zadávání VZ v DNS (minitendery)    
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže na základě zadávacího řízení    
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody s obnovením soutěže na základě zadávacího řízení

 2) Umožnění elektronického odesílání dalších formulářů do VVZ    
• CZ05 – Oznámení profilu zadavatele    
• CZ06 – Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele    
• F04 – Pravidelné předběžné oznámení – veřejné služby    
• F05 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby    
• F06 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení – veřejné služby    
• F12 – Oznámení soutěže o návrh    
• F13 – Výsledky soutěže o návrh    
• F15 – Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante    
• F21 – Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky    
• F22 – Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby    
• F23 – Sociální a jiné zvláštní služby – koncese    
• F24 – Oznámení o zahájení koncesního řízení    
• F25 – Oznámení o výsledku koncesního řízení

   
V průběhu aktualizace může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Odstávka systému NEN

Vážení uživatelé,

ode dne 2. 11. 2018 (pátek) od 18:00 do 4. 11.2018 (neděle) do 06:00 bude probíhat aktualizace systému NEN s ohledem na implementaci nové databáze do NEN. V jejím průběhu nebude možno využívat NEN ke komunikaci ani k přijímání nabídek. V případech, kdy na uvedený termín dopadá uplynutí lhůty pro podání nabídek, lze zadavatelům s ohledem na nemožnost odesílání nabídek doporučit, aby prodloužili lhůtu pro podání nabídek na 4. 11. 2018 po 6:00. Profil zadavatele bude dostupný i přes tuto odstávku.

Děkujeme za pochopení

Správce NEN

Author Provozovatel NEN

Výpadek systému NEN

Vážení uživatelé,

včera od 15:20 do 16:20 došlo k výpadku systému NEN. Výpadek byl způsoben technickou závadou na síťové infrastruktuře. Od 16:20 byl systém dostupný a opravné práce s občasnými výpadky pokračovaly. Systém již běží v plném režimu a bez omezení.

Tímto se spolu s Provozovatelem NEN - sdružením O2 a Tesco SW - omlouváme za vzniklé komplikace.

Správce NEN

Author Provozovatel NEN

Omezení telefonních služeb

Vážení uživatelé,

dne 16. 10. 2018 od 16:00 do 17:00 bude omezená dostupnost telefonních služeb podpory NEN. Ostatní komunikační kanály budou plně dostupné. V případě naléhavosti zašlete email na hotline@nipez.cz a obratem Vás budeme kontaktovat.

Děkujeme za pochopení

Author Provozovatel NEN

Omezená práce v referenčním prostředí

Vážení uživatelé,

dne 10. 10. 2018 od 16:00 do 20:00 bude realizováno plánované servisní okno referenčního prostředí. V době servisního okna bude omezená dostupnost referenčního prostředí, kdy může docházet k Vašemu odhlášení a ukončení uživatelských relací.   

  
Děkujeme za pochopení

Author Provozovatel NEN

Omezená práce se soubory v produkčním prostředí

Vážení uživatelé,

dne 13. 10. 2018 od 9:00 do 15:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale bude omezená práce se soubory v produkčním prostředí.

Děkujeme za pochopení

Author Provozovatel NEN

Omezená práce se soubory v referenčním prostředí

Vážení uživatelé,

dne 2. 10. 2018 od 16:00 do 20:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale bude omezená práce se soubory v referenčním prostředí.

Děkujeme za pochopení

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

 
dne 26. 9. 2018 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Omezená práce se soubory v systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 21. 9. 2018 od 18:00 do 23:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale bude omezená práce se soubory.

Děkujeme za pochopení

Author Provozovatel NEN

Omezení práce v produkčním prostředí

Vážení uživatelé,

dne 14. 9. 2018 od 18:00 do 23:00 bude realizováno plánované servisní okno produkčního prostředí. V době servisního okna bude omezená dostupnost produkčního prostředí, kdy může docházet k Vašemu odhlášení a ukončení uživatelských relací.

  
Děkujeme za pochopení

Author Provozovatel NEN

Omezení práce v referenčním prostředí

Vážení uživatelé

 
dne 11. 9. 2018 od 12:00 do 20:00 bude realizováno plánované servisní okno referenčního prostředí. V době servisního okna bude omezená dostupnost referenčního prostředí, kdy může docházet k Vašemu odhlášení a ukončení uživatelských relací.   

 
Děkujeme za pochopení 

Author Provozovatel NEN

Omezení práce v referenčním prostředí

Vážení uživatelé

 
dne 7. 9. 2018 od 7:00 do 11:00 bude realizováno plánované servisní okno referenčního prostředí. V době servisního okna bude omezená dostupnost referenčního prostředí, kdy může docházet k Vašemu odhlášení a ukončení uživatelských relací.   

 
Děkujeme za pochopení 

Author Provozovatel NEN

Omezená práce se soubory v systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 6. 9. 2018 od 18:00 do 22:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale bude omezená práce se soubory. Toto omezení se dotkne i referenčního prostředí a to v době od 16:00 do 20:00.

Děkujeme za pochopení

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

  
dne 30. 8. 2018 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktuální stav produkčního prostředí

Vážení uživatelé,

  
od 25.7.2018 20:40 jsou všechny funkcionality NEN dostupné.

 
Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Author Provozovatel NEN

Omezení práce v systému – aktuální stav

Vážení uživatelé, s elektronicky podepsanými nabídkami (týká se starých záznamů, nikoliv nově podaných) již lze pracovat bez omezení. Prozatím nelze elektronicky podepisovat na veřejné části NEN. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Omezení práce v systému

Vážení uživatelé, dočasně nelze pracovat s elektronicky podepsanými nabídkami (týká se starých záznamů, nikoliv nově podaných) a nelze elektronicky podepisovat na veřejné části NEN. V průběhu dne může také dojít k odhlášení z veřejné části NEN. Po vyřešení Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Servisní okno systému NEN

Vážení uživatelé,

 
dne 20. 7. 2018 bude realizováno plánované servisní okno systému NEN. Referenční prostředí od 15:00 do 19:00, produkční prostředí od 19:00 do 22:00. V době servisního okna může dojít k omezení dostupnosti systému NEN.

Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

 
dne 18. 7. 2018 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 27.6.2018 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Nedostupnost referenčního prostředí

Vážení uživatelé,

  
dne 20. 6. 2018 od 20:00 do 21. 6. 2018 8:00 bude realizována plánovaná údržba referenčního prostředí. V této době nebude toto prostředí zpřístupněno.

  
Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Servisní okno systému NEN

Vážení uživatelé,  
dne 20. 6. 2018 od 8:00 do 12:00 bude realizována plánovaná údržba referenčního prostředí. V této době může dojít k omezení dostupnosti systému NEN nebo úplnému odhlášení ze systému.     
Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Nedostupnost referenčního prostředí

Vážení uživatelé,      
dne 8. 6. 2018 od 7:00 do 18:00 budou na referečním prostředí probíhat zátěžové testy. Z tohoto důvodu bude referenční prostředí nedostupné.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 30.5.2018 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Servisní okno systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 10.05.2018 v době od 18:00 do 23:00 bude realizováno plánované servisní okno systému NEN. V době servisního okna může dojít k omezení dostupnosti systému NEN. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 30.4.2018 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Stanovisko certifikačního orgánu ATS Relsie k platnosti certifikátů elektronického nástroje NEN

Vážení uživatelé,

dne 5.4.2018 vydal certifikační orgán ATS Relsie stanovisko k platnosti certifikátů ATS-20170205, ATS-20170206 a ATS 20171201. Celé znění stanoviska se nachází na portálu veřejných zakázek http://www.portal-vz.cz/cs/Uvodni-strana v sekci Novinky.

Author Správce NEN

Servisní okno systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 10.04.2018 v době od 20:00 do 21:00 bude realizováno plánované servisní okno systému NEN. V době servisního okna může dojít k omezení dostupnosti systému NEN. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 28.3.2018 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Certifikace NEN

Vážení uživatelé,

 
v části „Informace pro uživatele“, sekce „Provozní řád“ došlo k uveřejnění certifikátu, který ověřuje funkčnost NEN nasazenou v prosinci 2017 - tzv. „zjednodušený průchod NEN“.  


Cílem prosincové certifikace bylo ověřit, že i nově umožněný průchod zadávacími postupy v NEN je v souladu s požadavky uvedenými ve vyhlášce č. 260/2016 Sb. o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

 
Vzhledem k tomu, že „zjednodušený průchod NEN“ je v současné době k dispozici pro vybraná zadávací řízení, byla certifikace prováděna pouze na tato. Proto je certifikát funkčnosti NEN vydaný dne 15. 12. 2017 určen jen vybraným funkčnostem.  


I nadále samozřejmě platí certifikát vydaný dne 13. 2. 2017, tj. NEN je plně v souladu se všemi funkčními požadavky vyhlášky a také je v souladu s požadavky na tzv. „prostředí“. Tato certifikace zůstává nedotčena. Certifikát z prosince 2017 navíc ověřuje, že i nově přidaná funkčnost je z pohledu výše zmíněné vyhlášky v pořádku.  


NEN v současné chvíli disponuje následujícími certifikáty:  


1) NEN z února 2017 na funkčnost – Certifikát č. ATS-20170205, Funkcionalita elektronického nástroje dle § 9, v rozsahu odst. 2 písm. a, b, c, d, e, f, g vyhlášky č. 260/2016 Sb., včetně požadavků §§ 17, 18, a 19 vyhlášky č. 168/2016 Sb., datum vydání: 13. 2. 2017.  


2) NEN z února 2017 na prostředí - Certifikát č. ATS-20170206, Prostředí elektronického nástroje dle § 9, v rozsahu odst. 1, pro funkcionalitu dle odst. 2 písm. a, b, c, d, e, f, g vyhlášky č. 260/2016 Sb., včetně požadavků §§ 17, 18, a 19 vyhlášky č. 168/2016 Sb., datum vydání: 13. 2. 2017.

 
3) NEN z prosince 2017 na funkčnost Zjednodušeného průchodu – Certifikát č. ATS-20171201, Funkcionalita elektronického nástroje dle § 9, v rozsahu odst. 2 písm. a, b vyhlášky č. 260/2016 Sb., včetně požadavků §§ 17, 18, a 19 vyhlášky č. 168/2016 Sb., datum vydání: 15. 12. 2017.

Author Správce NEN

Anglická verze systému NEN

Vážení uživatelé,


dovolujeme si Vás upozornit, že dne 10. 3. 2018 byla nasazena aktualizace systému NEN, která obsahuje anglickou verzi systému. Anglická verze NEN je dostupná pro veřejnou a dodavatelskou část aplikace. U zadavatelské části aplikace probíhá v současné době optimalizace překladu a bude nasazena v co nejkratší možné době.

Author Správce NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 28.2.2018 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 30.1.2018 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 19.12.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Obsah aktualizace systému NEN ze dne 15.12.2017

Obsah aktualizace systému NEN ze dne 15.12.2017

 
Vážení zadavatelé,

 
dne 15. 12. 2017 byla nasazena aktualizace systému NEN, která obsahuje:

1. Zjednodušený průchod vybraných zadávacích řízení

Zjednodušený průchod představuje jiný způsob, jak zadat veřejnou zakázku bez nutnosti vyplňovat všechna pole ze stávající podoby systému. Dochází tak k razantnímu zrychlení práce se systémem při zachování všech zákonných povinností  
Zjednodušený průchod je založen na následujících principech:  
• Uživatel vkládá pouze informace, které jsou uveřejňovány na profilu zadavatele.  
• Uživatel vkládá veškerou dokumentaci k veřejné zakázce (např. zadávací dokumentaci), kterou si vytvoří mimo NEN.  
• Uživatel může plně elektronicky komunikovat (tj. přijímat nabídky, námitky, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, atd.).  
• Uživatel může využít všechny modely hodnocení.  
• Uživatel plní veškeré uveřejňovací povinnosti.  
• Uživatel může i zpětně zaevidovat již uzavřenou zakázku (obdoba „Evidence VZ“).

Zjednodušený průchod je k dispozici pro:

• Veřejné zakázky malého rozsahu  
o Přímé zadání  
o Uzavřená výzva  
o Otevřená výzva  
o E-aukce malého rozsahu  
o Minitendery na základě rámcové dohody/rámcové smlouvy

 
• Zákonný režim

o Otevřené řízení  
o Zjednodušené podlimitní řízení  
o Jednací řízení s uveřejněním  
Podrobné informace včetně návodu k užívání naleznete v uživatelské příručce „Zjednodušený průchod NEN“ na adrese https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky.

 
Aktuálně jsou k dispozici dva způsoby zadávání veřejných zakázek:  
• S průvodcem, kdy stávající systém pomáhá uživateli v naplnění legislativních povinností a zadávání veřejných zakázek probíhá v na sebe navazujících krocích.  
• Zjednodušených průchod, kdy systém kontroluje minimum náležitostí a všechna data je možné vložit v jednom kroku. Tato varianta je vhodná pro zkušené zadavatele, kteří potřebují zakázky v systému administrovat rychleji.

2. Připojení NEN na Věstník veřejných zakázek  
Z NEN je nově možné přímo komunikovat s Věstníkem veřejných zakázek, a to konkrétně u formulářů:  
• CZ01 – Předběžné oznámení podlimitního zadávacího řízení  
• CZ02 – Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení  
• CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení  
• CZ04 – Oprava národního formuláře  
• F01 – Předběžné oznámení  
• F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení  
• F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení  
• F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací

3. Aktualizace webového rozhraní na profil zadavatele NEN

 
K dispozici je aktualizovaná podoba webového rozhraní pro individuální elektronické nástroje „IEN“ k předávání informací o veřejných zakázkách a případně automatizovanému uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele NEN.  
IEN nemusí být aplikace pro veřejné zakázky, ale jakýkoli systém zadavatele, ve kterém jsou uložené základní strukturované informace o veřejné zakázce, např. název veřejné zakázky a zejména veškeré dokumenty a soubory tvořící zadávací podmínky.  
Prostřednictvím této webové služby může uživatel nahrát a uveřejnit všechny potřebné informace a dokumenty ke své zakázce bez nutnosti vstupovat do NEN.

 
Technická dokumentace je k dispozici na adrese https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky.

 
Vše výše uvedené si můžete také zkusit na referenčním prostředí NEN (https://nen-ref.nipez.cz/). Ministerstvo pro místní rozvoj věří, že tyto nové funkcionality Vám umožní kvalitnější a efektivnější práci s NEN.

Author Správce NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 15.12.2017 v době od 19:00 do 22:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V jejím průběhu může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 29.11.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Referenční prostředí je opět dostupné

Vážení uživatelé,

 
referenční prostředí je opět dostupné. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Nedostupné referenční prostředí

Vážení uživatelé,

v současné době není dostupné referenční prostředí. O jeho dostupnosti Vás budeme informovat. Omlouváme za případné komplikace. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 30.10.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 25.9.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 29.8.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktuální stav produkčního a referenčního prostředí

Vážení uživatelé,

od 4.8.2017 22:00 pracují všechny funkcionality NEN bez omezení. Opět je také dostupné referenční prostředí.  

Author Provozovatel NEN

Servisní okno systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 4.8.2017 v době od 18:00 do 22:00 bude realizováno plánované servisní okno systému NEN. V době servisního okna může dojít k omezení dostupnosti systému NEN. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Nedostupné prostředí REF

Vážení uživatelé,

dnes bude bohužel nedostupné referenční prostředí (REF). Za způsobené komplikace se předem omlouváme. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktuální stav produkčního prostředí

Dobrý den,

v současné době je systém NEN již funkční, ale mohou se objevovat problémy s dostupností některých funkcionalit.

Usilovně pracujeme na nápravě této situace, za způsobené komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Omezená funkčnost produkčního prostředí

Dobrý den,

nyní evidujeme výpadek na produkčním (ostrém) prostředí, v současné době nelze nahrávat a stahovat dokumenty a nelze vytvořit novou osobu. Předem se omlouváme za případné komplikace. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 27.8.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 29.6.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Restart serverů

Vážení uživatelé,

byly restartovány servery informačního systému NEN. V důsledku restartu jste byli odhlášeni z aplikace.

Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 31.5.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 26.4.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 31.3.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Konec podpory zásuvného modulu Silverlight v prohlížeči Firefox

Vážení uživatelé,

v březnu 2017 vydává společnost Mozilla novou verzi prohlížeče Firefox 52, ve které již nebude podporován zásuvný modul Silverlight nutný pro podepsání žádosti o registraci do NEN. Dále je nezbytný pro práci v autorizované části aplikace. Možnost práce v NEN zůstává v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight. Další podporovanou možností je instalace Firefox s prodlouženou podporou (Firefox ESR), která dovoluje instalaci Silverlight. Odkaz ke stažení naleznete zde.

Author Provozovatel NEN

Napište nám - formulář pro zadávání požadavků na podporu NEN

Vážení uživatelé,

nabízíme Vám možnost zadávat požadavky na podporu NEN i pomocí webového formuláře, který naleznete na https://portalnen.nipez.cz/napistenam/.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 31.1.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace ServiceDesku

Vážení uživatelé,

dne 11.1.2017 od 18:00 do 21:00 bude probíhat aktualizace aplikace ServiceDesk. V průběhu aktualizace můžete být ze ServiceDesku odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 28.12.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Provozní informace k nasazení nové verze NEN dle ZZVZ

Vážení uživatelé,


dovolte nám Vás informovat, že k 20.12.2016 byla nasazena nová verze NEN dle ZZVZ. Oproti provozní informaci, avizované 30.9.2016, došlo k nepatrným změnám, viz níže.


V současné době je možno v NEN administrovat VZ s plnou elektronickou podporou (tj. uživatel bude proveden celým zadávacím postupem dle ZZVZ, včetně umožnění elektronické komunikace) pro následující druhy zadávacích řízení:


• Otevřené řízení (procesně)
• Zjednodušené podlimitní řízení (procesně)
• Jednací řízení bez uveřejnění (procesně)
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže v režimu ZZVZ (procesně)
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody s obnovením soutěže v režimu ZZVZ (procesně)
• Zavedení DNS (procesně)
• Zadávání VZ v DNS (procesně)
• Přímé zadání (VZMR) (procesně)
• Uzavřená výzva (VZMR) (procesně)
• Otevřená výzva (VZMR) (procesně)
• E-aukce malého rozsahu (procesně)
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže (mimo režim ZZVZ) (procesně)
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody s obnovením soutěže (mimo režim ZZVZ) (procesně)
• Jednací řízení s uveřejněním (procesně)
• Jednací řízení s uveřejněním (bez uveřejnění) – dle § 61 odst. 3 ZZVZ (procesně)
• Užší řízení (procesně)
• Otevřená soutěž o návrh (procesně)
• Užší soutěž o návrh (procesně)
• Řízení se soutěžním dialogem (procesně)
• Řízení o inovačním partnerství (procesně)
• Koncesní řízení (procesně)
• Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu (procesně)


Následující postupy (druhy zadávacích řízení) jsou a zůstanou v evidenční rovině:


• Průzkum trhu (evidenčně)
• Systém kvalifikace (evidenčně)
• Otevřená výzva poddodavateli (evidenčně)
• Uzavřená výzva poddodavateli (evidenčně)
• Přímé zadání poddodavateli (evidenčně)
• Předběžné tržní konzultace (evidenčně)


K 20.12.2016 byla upravena funkcionalita generování šablon dokumentů plně v souladu se ZZVZ a aktualizována funkcionalita vytváření vzorů a kopií veřejných zakázek.


Funkcionalita odesílání formulářů do VVZ prostřednictvím NEN je omezena. Nicméně bude uživatelům postupně uvolňována v průběhu následujícího roku.


S přáním poklidných vánočních svátků

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé, 

dne 20.12.2016 od 20:00 do 23:00 bude probíhat aktualizace systému NEN.V průběhu aktualizace můžete být odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace aplikace ServiceDesk

Vážení uživatelé,

dne 19.12.2016 od 18:00 do 20:00 bude probíhat aktualizace aplikace ServiceDesk. V průběhu aktualizace bude ServiceDesk nedostupný. V době nedostupnosti, prosím, kontaktujte podporu na emailu: Hotline@nipez.cz. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Funkčnost NEN dle ZZVZ

Vážení uživatelé NEN,

      
rádi bychom Vás ujistili, že NEN je funkční a v souladu s aktuální legislativou.

      
V posledních dnech dochází k šíření nepravdivých a mylných informací, jež zpochybňují funkčnost NEN a zejména soulad NEN s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tato tvrzení jsou rozšiřována z řad zástupců komerčních elektronických nástrojů, jejichž snahou je poškodit státem garantované řešení elektronizace procesu veřejných zakázek.    

Oficiální vyjádření k danému bylo vydáno formou tiskové zprávy MMR, dostupné z:

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/MMR-Narodni-elektronicky-nastroj-funguje-podle-zakona

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 30.11.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Možnost vyzkoušet zadávání veřejných zakázek v Národním elektronickém nástroji

Vážení uživatelé,

na referenční (zkušební) internetové stránce Národního elektronického nástroje si můžete nezávazně otestovat a vyzkoušet všechny postupy a funkcionality NEN, které jsou shodné s ostrou verzí NEN. Práce v referenčním prostředí nemá žádné právní účinky ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Podmínky registrace do referenčního prostředí a další důležité informace naleznete na https://nen-ref.nipez.cz/

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 31.10.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Provozní informace k nasazení nové verze NEN dle ZZVZ

Vážení uživatelé NEN,

 
v souvislosti s nasazením nové verze NEN dle ZZVZ (viz předchozí informace), bude k 7. 10. 2016 zajištěna plně elektronická podpora (tj. uživatel bude proveden celým zadávacím postupem dle ZZVZ) pro následující druhy zadávacích řízení:

 
• Otevřené řízení (procesně)
 
• Zjednodušené podlimitní řízení (procesně)
 
• Jednací řízení bez uveřejnění (procesně)
 
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže v režimu ZZVZ (procesně)
 
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody s obnovením soutěže v režimu ZZVZ (procesně)
 
• Zavedení DNS (procesně)
 
• Zadávání VZ v DNS (procesně)
 
• Přímé zadání (VZMR) (procesně)
 
• Uzavřená výzva (VZMR) (procesně)
 
• Otevřená výzva (VZMR) (procesně)
 
• E-aukce malého rozsahu
 
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže (mimo režim ZZVZ) (procesně)
 
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody s obnovením soutěže (mimo režim ZZVZ) (procesně).

 
Ostatní zadávací řízení bude možné v NEN administrovat evidenčním způsobem, jedná se o níže uvedená zadávací řízení:

 
• Jednací řízení s uveřejněním (evidenčně)
 
• Jednací řízení s uveřejněním (bez uveřejnění) – dle § 61 odst. 3 ZZVZ (evidenčně)
 
• Užší řízení (evidenčně)
 
• Otevřená soutěž o návrh (evidenčně)
 
• Užší soutěž o návrh (evidenčně)
 
• Řízení se soutěžním dialogem (evidenčně)
 
• Řízení o inovačním partnerství (evidenčně)
 
• Předběžné tržní konzultace (evidenčně)
 
• Průzkum trhu (evidenčně)
 
• Koncesní řízení (evidenčně)
 
• Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu (evidenčně)
 
• Systém kvalifikace (evidenčně)
 
• Otevřená výzva poddodavateli (evidenčně)
 
• Uzavřená výzva poddodavateli (evidenčně)
 
• Přímé zadání poddodavateli (evidenčně).

 
Plná funkčnost NEN dle ZZVZ bude uživatelům přístupná k 20. 12. 2016. V rámci plné funkčnosti NEN dle ZZVZ budou přístupny veškeré výše uvedené druhy zadávacích řízení procesně (tj. uživatel bude proveden celým zadávacím postupem dle ZZVZ), s výjimkou níže uvedených, které zůstanou nadále v evidenční rovině (nejnižší míra elektronizace, uživatel nebude proveden postupem dle ZZVZ, ale bude mu umožněno provádět vybrané úkony elektronicky, např. uveřejňování informací na profilu zadavatele):

 
• Koncesní řízení (evidenčně)
 
• Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu (evidenčně)
 
• Systém kvalifikace (evidenčně)
 
• Otevřená výzva poddodavateli (evidenčně)
 
• Uzavřená výzva poddodavateli (evidenčně)
 
• Přímé zadání poddodavateli (evidenčně).

 
Dále budou k 7. 10. 2016 omezeny následující funkcionality NEN:

 
• odesílání formulářů do VVZ prostřednictvím NEN (nutno evidovat)
 
• generování šablon dokumentů (k 7. 10. 2016 bude umožněno vygenerovat pouze zadávací dokumentaci).

 
K 20. 12. 2016 bude možno generovat veškeré dostupné šablony dokumentů prostřednictvím NEN.

 
Správce NEN
  

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 30.9.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Upozornění na plánovanou odstávku Národního elektronického nástroje a Věstníku veřejných zakázek v říjnu 2016

Vážení uživatelé,

             
dne 1. října 2016 vstoupí v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který nahrazuje současný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V souvislosti s touto významnou změnou legislativy je nezbytné, aby byly upraveny elektronické systémy, které jsou ve správě Ministerstva pro místní rozvoj a jsou určeny k realizaci/procesování zadávacích řízení tak, aby odpovídaly požadavkům nové národní i evropské legislativy, a to Věstník veřejných zakázek (Věstník) a Národní elektronický nástroj (NEN).   

          
Jedná se o nejvýznamnější a technicky nejnáročnější úpravu elektronických systémů, která v oblasti zadávání veřejných zakázek v České republice, kdy proběhla. Z toho důvodu si nasazení nové verze obou systémů vyžádá výrazně delší časové období, po které nebudou systémy dostupné.     

        
Při stanovení nejvhodnější doby, po kterou bude omezena dostupnost systémů, jsme vycházeli z dlouhodobé analýzy chování zadavatelů před ukončením účinnosti stávající právní úpravy. Většina zadavatelů využívá možnosti zahájit řízení dle „známého“ zákona, až do posledního možného okamžiku, a proto jsme se rozhodli, že umožníme zadavatelům využívat plnou funkcionalitu Věstníku i NENu až 30.9.2016 včetně.      

        
Nové verze systémů budou proto nasazovány dle níže uvedeného harmonogramu od 1. do 6. října 2016 s tím, že od 7. října 2016 bude plně obnoven provoz obou systémů.

Národní elektronický nástroj

  
• Plná funkčnost NEN v režimu zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách bude k dispozici do: 30. 9. 2016 včetně             
• Od 1. 10. 2016 do 7. 10. 2016 6:00 včetně nebude možno zakládat/zahajovat nová zadávací řízení v NEN,             
• Od 1. 10. 2016 do 3. 10. 2016 18:00 a poté od 7. 10. 2016 6:00 dále, budou přístupná zahájená zadávací řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách pro jejich úpravu a dokončení,             
• Od 7. 10. 2016 6:00 budou rozpracované, ale nezahájené zadávací postupy (tj. zadávací postupy ve fázi „plánování“ či „specifikace“) dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách převedeny do verze dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.             
• Od 7. 10. 2016 6:00 bude možno zakládat/zahajovat veřejné zakázky v režimu zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zároveň dokončit veřejné zakázky v režimu zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,             
• po celou dobu bude zachována dostupnost profilu zadavatele NEN.     

Věstník veřejných zakázek     

  • Formulář v listinné podobě bude možné odeslat do stávající verze Věstníku nejpozději v pátek 16. 9. 2016. Formuláře odeslané po tomto datu již nebudou přijímány k uveřejnění.             
• Formulář v elektronické podobě bude možné odeslat do stávající verze Věstníku nejpozději v pátek 30. 9. 2016. Po tomto datu bude technicky znemožněno elektronické odesílání formulářů, včetně datové schránky.

Formulář, zasílaný do Datové schránky VVZ, který není podepsaný elektronickým podpisem, je možné zaslat do 30.9.2016 do 12:00hod.          
• Poslední den uveřejnění formulářů ve stávající verzi Věstníku bude pondělí 3. 10. 2016.             
• V pondělí 3. 10. 2016 již bude v odpoledních hodinách stávající verze Věstníku nedostupná.             
• V úterý 4. 10. až čtvrtek 6. 10. 2016 včetně bude probíhat na adrese www.vestnikverejnychzakazek.cz nasazování nové aplikace Věstníku.             
• Od 7. 10. 2016 bude plně obnoven provoz Věstníku.     

         
Ministerstvo pro místní rozvoj proto doporučuje všem zadavatelům, aby při přípravě zadávacích řízení, resp. při přípravě zahájení a průběhu, zohlednili výše uvedené termíny nedostupnosti Věstníku a NENu a předešli tím případným komplikacím.  

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,      
dne 21.9.2016 od 20:00 do 23:59 bude probíhat aktualizace systému NEN. V průběhu aktualizace můžete být odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

      
Vzhledem k pravidelné obnově certifikátů použitých pro podpis systému NEN bude po aktualizaci potřeba znovu nainstalovat balíček ElevatedTrust. Bez jeho spuštění nebudete moci dále využívat Vaše certifikáty uložené v systémovém úložišti nebo na čipové kartě. Odkaz bude uveden i ve výběrovém okně v rámci podpisu. Odkaz na jeho stažení naleznete zde.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 31.8.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 27.7.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 29.6.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 31.5.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace Referenčního prostředí

Vážení uživatelé,

dne 29.4.2016 od 9:00 do 17:00 bude probíhat aktualizace Referenčního prostředí. Toto prostředí slouží k zadávání zkušebních zakázek a úkony učiněné v tomto prostředí vůči ostatním subjektům NEMAJÍ právně závazné účinky. V průběhu aktualizace bude toto prostředí nedostupné. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace ServiceDesku

Vážení uživatelé,

dne 28.4.2016 od 18:00 do 20:00 bude probíhat aktualizace aplikace ServiceDesk. V průběhu aktualizace můžete být ze ServiceDesku odhlášeni. Tato verze přináší několik úprav a vylepšení, které se týkají např. snadnější zadávání požadavků (automatické doplnění údajů o zadavateli), obarvování záznamů podle stavu a drobné úpravy vzhledu formulářů. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 29.4.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 1.4.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 23.3.2016 od 20:00 do 22:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V průběhu aktualizace můžete být odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace ServiceDesku

Vážení uživatelé,

dne 15.3.2016 od 18:00 do 19:00 bude probíhat aktualizace aplikace ServiceDesk. V průběhu aktualizace můžete být ze ServiceDesku odhlášeni. Tato verze přináší několik úprav a vylepšení, které se týkají např. přejmenování některých dílčích ovládacích prvků, úpravy dílčích popisů nebo skrytí nevyužívaných tlačítek. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 29.2.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace ServiceDesku

Vážení uživatelé,

dne 29.2.2016 bude k dispozici nová verze aplikace ServiceDesk, která obsahuje drobné optimalizace.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 12.2.2016 byla provedena aktualizace systému NEN. Změny byly provedeny v oblasti optimalizace systému.Níže jsou zdůrazněny některé z optimalizací týkající se autorizované části systému

  1. Údaje v logování jsou uživatelsky více přívětivé.
  2. Schvalování – nyní je možnost provést schvalování i evidenčně.

Na základě připomínek uživatelů bylo provedeno množství drobných optimalizací pro zvýšení komfortu práce. Níže uvádíme příklady drobných úprav:

  1. Umožněno více specifikovat jiné zdroje financování.
  2. Umožněno uložení souboru jako PDF.
  3. Provedena optimalizace nestandartních stavů.
  4. Po vyřazení nabídek je nyní vynucováno vyloučení dodavatele.
  5. Upraveny formuláře i proces u E-aukce bez vazby na ZP.
  6. Upraveno odesílání informací při aktivaci/deaktivaci profilu do VVZ.
  7. Přidána notifikace po ukončení schvalování, možnost vložení odůvodnění.
  8. E-aukce
    1. Přidání dalších možností řadit hodnoty (kritéria, nabídky).
    2. Dvojklik na hodnotu v seznamu ji vyplní jako zvolenou (např. min hodnota).
    3. Zástupné znaky za řády (tisíce, miliony).
  9. Odesílání do VVZ
    1. Zobrazování atributů datum odeslání, uveřejnění a potvrzení jak v autorizované, tak v neautorizované části.
  10. Ze smluv byla odstraněna doba trvání na dobu neurčitou.
  11. Upraveny formuláře pro podání.
  12. Změnil se způsob uveřejňování (provádí se na pozadí).

Author Provozovatel NEN

Nový kontaktní email na uživatelskou podporu

Vážení uživatelé,

od středy 17.2.2016 dojde ke změně e-mailové adresy pro uživatelskou podporu. Nově můžete uživatelskou podporu kontaktovat na adrese Hotline@nipez.cz. Vezměte prosím tuto změnu na vědomí.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace ServiceDesku

Vážení uživatelé,

dne 17.2.2016 bude k dispozici nová verze aplikace ServiceDesk. Nová verze obsahuje drobná vylepšení a přináší i novou funkcionalitu, která umožní přidat hodnocení Vaší spokojenosti s řešením poskytnutým týmem podpory. Návod naleznete v sekci uživatelské příručky.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 12.2.2016 od 20:00 do 23:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V průběhu aktualizace můžete být odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 28.1.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 5.1.2016 v době od 18:00 do 20:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

  
dne 8.12.2015 od 20:00 do 22:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V průběhu aktualizace můžete být odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 20.11.2015 od 20:00 do 21:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V průběhu aktualizace můžete být odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,


dne 22.10.2015 od 20:00 do 22:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V průběhu aktualizace můžete být odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace ServiceDesku NEN

Vážení uživatelé,

 
dne 5.10.2015 od 18:00 do 20:00 bude probíhat aktualizace ServiceDesku NEN. Jedná se o změnu procesů za účelem zefektivnění práce Provozovatele NEN. Běžného uživatele se změny nedotknou. V průběhu instalace můžete být ze ServiceDesku odhlášeni. Omlouváme se za případné komplikace. V naléhavých případech prosím použijte email.

Author Provozovatel NEN

Nefunkčnost validace subjektů podle IČO

Vážení uživatelé,

 

v době od soboty 3.10.2015 do 14:00 22:00 může docházet k nefunkčnosti validace subjektů podle IČO. Důvodem je plánovaná odstávka základních registrů. Více na http://www.szrcr.cz/planovana-omezeni-provozu.

Author Provozovatel NEN

Nefunkčnost validace subjektů podle IČO

Vážení uživatelé,  


v době od soboty 26.9.2015 14:00 do pondělí 28.9.2015 22:00 může docházet k nefunkčnosti validace subjektů podle IČO. Důvodem je plánovaná odstávka základních registrů. Více na http://www.szrcr.cz/planovana-omezeni-provozu.

Author Provozovatel NEN

Nefunkčnost validace subjektů podle IČO

Vážení uživatelé,

v době od soboty 12.9.2015 14:00 do neděle 13.9.2015 22:00 může docházet k nefunkčnosti validace subjektů podle IČO. Důvodem je plánovaná odstávka základních registrů. Více na http://www.szrcr.cz/planovana-omezeni-provozu.

Author Provozovatel NEN

Konec podpory kompenty Silverlight v prohlížeči Google Chrome

Vážení uživatelé,

od 3.9.2015 přestal prohlížeč Google Chrome podporovat komponentu Silverlight. Z tohotu důvodu nebude poskytována podpora systému NEN v tomto prohlížeči. Pro používání systému NEN je doporučeno používat Internet Explorer ve verzi 10 a vyšší, nebo Mozilla Firefox. Omlouváme se za komplikace způsobené změnou obchodní politiky společnosti Google.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,


dne 21.8.2015 od 18:00 do 22:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V průběhu aktualizace můžete být odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Možnost vyzkoušet zadávání veřejných zakázek v Národním elektronickém nástroji

Vážení uživatelé,

na referenční (zkušební) internetové stránce Národního elektronického nástroje si můžete nezávazně otestovat a vyzkoušet všechny postupy a funkcionality NEN, které jsou shodné  
s ostrou verzí NEN. Práce v referenčním prostředí nemá žádné právní účinky ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách.  
Podmínky registrace do referenčního prostředí a další důležité informace naleznete na https://nen-ref.nipez.cz/. 

Author Provozovatel NEN

Zahájení rutinního provozu systému NEN

Vážení uživatelé,

od 1.8.2015 byl zahájen rutinní provoz systému NEN.

Author Provozovatel NEN