Provozní Informace

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 19.12.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Obsah aktualizace systému NEN ze dne 15.12.2017

Obsah aktualizace systému NEN ze dne 15.12.2017

 
Vážení zadavatelé,

 
dne 15. 12. 2017 byla nasazena aktualizace systému NEN, která obsahuje:

1. Zjednodušený průchod vybraných zadávacích řízení

Zjednodušený průchod představuje jiný způsob, jak zadat veřejnou zakázku bez nutnosti vyplňovat všechna pole ze stávající podoby systému. Dochází tak k razantnímu zrychlení práce se systémem při zachování všech zákonných povinností  
Zjednodušený průchod je založen na následujících principech:  
• Uživatel vkládá pouze informace, které jsou uveřejňovány na profilu zadavatele.  
• Uživatel vkládá veškerou dokumentaci k veřejné zakázce (např. zadávací dokumentaci), kterou si vytvoří mimo NEN.  
• Uživatel může plně elektronicky komunikovat (tj. přijímat nabídky, námitky, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, atd.).  
• Uživatel může využít všechny modely hodnocení.  
• Uživatel plní veškeré uveřejňovací povinnosti.  
• Uživatel může i zpětně zaevidovat již uzavřenou zakázku (obdoba „Evidence VZ“).

Zjednodušený průchod je k dispozici pro:

• Veřejné zakázky malého rozsahu  
o Přímé zadání  
o Uzavřená výzva  
o Otevřená výzva  
o E-aukce malého rozsahu  
o Minitendery na základě rámcové dohody/rámcové smlouvy

 
• Zákonný režim

o Otevřené řízení  
o Zjednodušené podlimitní řízení  
o Jednací řízení s uveřejněním  
Podrobné informace včetně návodu k užívání naleznete v uživatelské příručce „Zjednodušený průchod NEN“ na adrese https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky.

 
Aktuálně jsou k dispozici dva způsoby zadávání veřejných zakázek:  
• S průvodcem, kdy stávající systém pomáhá uživateli v naplnění legislativních povinností a zadávání veřejných zakázek probíhá v na sebe navazujících krocích.  
• Zjednodušených průchod, kdy systém kontroluje minimum náležitostí a všechna data je možné vložit v jednom kroku. Tato varianta je vhodná pro zkušené zadavatele, kteří potřebují zakázky v systému administrovat rychleji.

2. Připojení NEN na Věstník veřejných zakázek  
Z NEN je nově možné přímo komunikovat s Věstníkem veřejných zakázek, a to konkrétně u formulářů:  
• CZ01 – Předběžné oznámení podlimitního zadávacího řízení  
• CZ02 – Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení  
• CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení  
• CZ04 – Oprava národního formuláře  
• F01 – Předběžné oznámení  
• F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení  
• F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení  
• F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací

3. Aktualizace webového rozhraní na profil zadavatele NEN

 
K dispozici je aktualizovaná podoba webového rozhraní pro individuální elektronické nástroje „IEN“ k předávání informací o veřejných zakázkách a případně automatizovanému uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele NEN.  
IEN nemusí být aplikace pro veřejné zakázky, ale jakýkoli systém zadavatele, ve kterém jsou uložené základní strukturované informace o veřejné zakázce, např. název veřejné zakázky a zejména veškeré dokumenty a soubory tvořící zadávací podmínky.  
Prostřednictvím této webové služby může uživatel nahrát a uveřejnit všechny potřebné informace a dokumenty ke své zakázce bez nutnosti vstupovat do NEN.

 
Technická dokumentace je k dispozici na adrese https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky.

 
Vše výše uvedené si můžete také zkusit na referenčním prostředí NEN (https://nen-ref.nipez.cz/). Ministerstvo pro místní rozvoj věří, že tyto nové funkcionality Vám umožní kvalitnější a efektivnější práci s NEN.

Autor: Správce NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 15.12.2017 v době od 19:00 do 22:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V jejím průběhu může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 29.11.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Referenční prostředí je opět dostupné

Vážení uživatelé,

 
referenční prostředí je opět dostupné. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Nedostupné referenční prostředí

Vážení uživatelé,

v současné době není dostupné referenční prostředí. O jeho dostupnosti Vás budeme informovat. Omlouváme za případné komplikace. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 30.10.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 25.9.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 29.8.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Aktuální stav produkčního a referenčního prostředí

Vážení uživatelé,

od 4.8.2017 22:00 pracují všechny funkcionality NEN bez omezení. Opět je také dostupné referenční prostředí.  

Autor: Provozovatel NEN

Servisní okno systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 4.8.2017 v době od 18:00 do 22:00 bude realizováno plánované servisní okno systému NEN. V době servisního okna může dojít k omezení dostupnosti systému NEN. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Nedostupné prostředí REF

Vážení uživatelé,

dnes bude bohužel nedostupné referenční prostředí (REF). Za způsobené komplikace se předem omlouváme. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Aktuální stav produkčního prostředí

Dobrý den,

v současné době je systém NEN již funkční, ale mohou se objevovat problémy s dostupností některých funkcionalit.

Usilovně pracujeme na nápravě této situace, za způsobené komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Omezená funkčnost produkčního prostředí

Dobrý den,

nyní evidujeme výpadek na produkčním (ostrém) prostředí, v současné době nelze nahrávat a stahovat dokumenty a nelze vytvořit novou osobu. Předem se omlouváme za případné komplikace. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 27.8.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 29.6.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Restart serverů

Vážení uživatelé,

byly restartovány servery informačního systému NEN. V důsledku restartu jste byli odhlášeni z aplikace.

Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 31.5.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 26.4.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 31.3.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Konec podpory zásuvného modulu Silverlight v prohlížeči Firefox

Vážení uživatelé,

v březnu 2017 vydává společnost Mozilla novou verzi prohlížeče Firefox 52, ve které již nebude podporován zásuvný modul Silverlight nutný pro podepsání žádosti o registraci do NEN. Dále je nezbytný pro práci v autorizované části aplikace. Možnost práce v NEN zůstává v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight. Další podporovanou možností je instalace Firefox s prodlouženou podporou (Firefox ESR), která dovoluje instalaci Silverlight. Odkaz ke stažení naleznete zde.

Autor: Provozovatel NEN

Napište nám - formulář pro zadávání požadavků na podporu NEN

Vážení uživatelé,

nabízíme Vám možnost zadávat požadavky na podporu NEN i pomocí webového formuláře, který naleznete na https://portalnen.nipez.cz/napistenam/.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 31.1.2017 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Aktualizace ServiceDesku

Vážení uživatelé,

dne 11.1.2017 od 18:00 do 21:00 bude probíhat aktualizace aplikace ServiceDesk. V průběhu aktualizace můžete být ze ServiceDesku odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 28.12.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Provozní informace k nasazení nové verze NEN dle ZZVZ

Vážení uživatelé,


dovolte nám Vás informovat, že k 20.12.2016 byla nasazena nová verze NEN dle ZZVZ. Oproti provozní informaci, avizované 30.9.2016, došlo k nepatrným změnám, viz níže.


V současné době je možno v NEN administrovat VZ s plnou elektronickou podporou (tj. uživatel bude proveden celým zadávacím postupem dle ZZVZ, včetně umožnění elektronické komunikace) pro následující druhy zadávacích řízení:


• Otevřené řízení (procesně)
• Zjednodušené podlimitní řízení (procesně)
• Jednací řízení bez uveřejnění (procesně)
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže v režimu ZZVZ (procesně)
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody s obnovením soutěže v režimu ZZVZ (procesně)
• Zavedení DNS (procesně)
• Zadávání VZ v DNS (procesně)
• Přímé zadání (VZMR) (procesně)
• Uzavřená výzva (VZMR) (procesně)
• Otevřená výzva (VZMR) (procesně)
• E-aukce malého rozsahu (procesně)
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže (mimo režim ZZVZ) (procesně)
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody s obnovením soutěže (mimo režim ZZVZ) (procesně)
• Jednací řízení s uveřejněním (procesně)
• Jednací řízení s uveřejněním (bez uveřejnění) – dle § 61 odst. 3 ZZVZ (procesně)
• Užší řízení (procesně)
• Otevřená soutěž o návrh (procesně)
• Užší soutěž o návrh (procesně)
• Řízení se soutěžním dialogem (procesně)
• Řízení o inovačním partnerství (procesně)
• Koncesní řízení (procesně)
• Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu (procesně)


Následující postupy (druhy zadávacích řízení) jsou a zůstanou v evidenční rovině:


• Průzkum trhu (evidenčně)
• Systém kvalifikace (evidenčně)
• Otevřená výzva poddodavateli (evidenčně)
• Uzavřená výzva poddodavateli (evidenčně)
• Přímé zadání poddodavateli (evidenčně)
• Předběžné tržní konzultace (evidenčně)


K 20.12.2016 byla upravena funkcionalita generování šablon dokumentů plně v souladu se ZZVZ a aktualizována funkcionalita vytváření vzorů a kopií veřejných zakázek.


Funkcionalita odesílání formulářů do VVZ prostřednictvím NEN je omezena. Nicméně bude uživatelům postupně uvolňována v průběhu následujícího roku.


S přáním poklidných vánočních svátků

Autor: Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé, 

dne 20.12.2016 od 20:00 do 23:00 bude probíhat aktualizace systému NEN.V průběhu aktualizace můžete být odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace aplikace ServiceDesk

Vážení uživatelé,

dne 19.12.2016 od 18:00 do 20:00 bude probíhat aktualizace aplikace ServiceDesk. V průběhu aktualizace bude ServiceDesk nedostupný. V době nedostupnosti, prosím, kontaktujte podporu na emailu: Hotline@nipez.cz. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Funkčnost NEN dle ZZVZ

Vážení uživatelé NEN,

      
rádi bychom Vás ujistili, že NEN je funkční a v souladu s aktuální legislativou.

      
V posledních dnech dochází k šíření nepravdivých a mylných informací, jež zpochybňují funkčnost NEN a zejména soulad NEN s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tato tvrzení jsou rozšiřována z řad zástupců komerčních elektronických nástrojů, jejichž snahou je poškodit státem garantované řešení elektronizace procesu veřejných zakázek.    

Oficiální vyjádření k danému bylo vydáno formou tiskové zprávy MMR, dostupné z:

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/MMR-Narodni-elektronicky-nastroj-funguje-podle-zakona

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 30.11.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Možnost vyzkoušet zadávání veřejných zakázek v Národním elektronickém nástroji

Vážení uživatelé,

na referenční (zkušební) internetové stránce Národního elektronického nástroje si můžete nezávazně otestovat a vyzkoušet všechny postupy a funkcionality NEN, které jsou shodné s ostrou verzí NEN. Práce v referenčním prostředí nemá žádné právní účinky ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Podmínky registrace do referenčního prostředí a další důležité informace naleznete na https://nen-ref.nipez.cz/

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 31.10.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Provozní informace k nasazení nové verze NEN dle ZZVZ

Vážení uživatelé NEN,

 
v souvislosti s nasazením nové verze NEN dle ZZVZ (viz předchozí informace), bude k 7. 10. 2016 zajištěna plně elektronická podpora (tj. uživatel bude proveden celým zadávacím postupem dle ZZVZ) pro následující druhy zadávacích řízení:

 
• Otevřené řízení (procesně)
 
• Zjednodušené podlimitní řízení (procesně)
 
• Jednací řízení bez uveřejnění (procesně)
 
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže v režimu ZZVZ (procesně)
 
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody s obnovením soutěže v režimu ZZVZ (procesně)
 
• Zavedení DNS (procesně)
 
• Zadávání VZ v DNS (procesně)
 
• Přímé zadání (VZMR) (procesně)
 
• Uzavřená výzva (VZMR) (procesně)
 
• Otevřená výzva (VZMR) (procesně)
 
• E-aukce malého rozsahu
 
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže (mimo režim ZZVZ) (procesně)
 
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody s obnovením soutěže (mimo režim ZZVZ) (procesně).

 
Ostatní zadávací řízení bude možné v NEN administrovat evidenčním způsobem, jedná se o níže uvedená zadávací řízení:

 
• Jednací řízení s uveřejněním (evidenčně)
 
• Jednací řízení s uveřejněním (bez uveřejnění) – dle § 61 odst. 3 ZZVZ (evidenčně)
 
• Užší řízení (evidenčně)
 
• Otevřená soutěž o návrh (evidenčně)
 
• Užší soutěž o návrh (evidenčně)
 
• Řízení se soutěžním dialogem (evidenčně)
 
• Řízení o inovačním partnerství (evidenčně)
 
• Předběžné tržní konzultace (evidenčně)
 
• Průzkum trhu (evidenčně)
 
• Koncesní řízení (evidenčně)
 
• Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu (evidenčně)
 
• Systém kvalifikace (evidenčně)
 
• Otevřená výzva poddodavateli (evidenčně)
 
• Uzavřená výzva poddodavateli (evidenčně)
 
• Přímé zadání poddodavateli (evidenčně).

 
Plná funkčnost NEN dle ZZVZ bude uživatelům přístupná k 20. 12. 2016. V rámci plné funkčnosti NEN dle ZZVZ budou přístupny veškeré výše uvedené druhy zadávacích řízení procesně (tj. uživatel bude proveden celým zadávacím postupem dle ZZVZ), s výjimkou níže uvedených, které zůstanou nadále v evidenční rovině (nejnižší míra elektronizace, uživatel nebude proveden postupem dle ZZVZ, ale bude mu umožněno provádět vybrané úkony elektronicky, např. uveřejňování informací na profilu zadavatele):

 
• Koncesní řízení (evidenčně)
 
• Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu (evidenčně)
 
• Systém kvalifikace (evidenčně)
 
• Otevřená výzva poddodavateli (evidenčně)
 
• Uzavřená výzva poddodavateli (evidenčně)
 
• Přímé zadání poddodavateli (evidenčně).

 
Dále budou k 7. 10. 2016 omezeny následující funkcionality NEN:

 
• odesílání formulářů do VVZ prostřednictvím NEN (nutno evidovat)
 
• generování šablon dokumentů (k 7. 10. 2016 bude umožněno vygenerovat pouze zadávací dokumentaci).

 
K 20. 12. 2016 bude možno generovat veškeré dostupné šablony dokumentů prostřednictvím NEN.

 
Správce NEN
  

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 30.9.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Upozornění na plánovanou odstávku Národního elektronického nástroje a Věstníku veřejných zakázek v říjnu 2016

Vážení uživatelé,

             
dne 1. října 2016 vstoupí v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který nahrazuje současný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V souvislosti s touto významnou změnou legislativy je nezbytné, aby byly upraveny elektronické systémy, které jsou ve správě Ministerstva pro místní rozvoj a jsou určeny k realizaci/procesování zadávacích řízení tak, aby odpovídaly požadavkům nové národní i evropské legislativy, a to Věstník veřejných zakázek (Věstník) a Národní elektronický nástroj (NEN).   

          
Jedná se o nejvýznamnější a technicky nejnáročnější úpravu elektronických systémů, která v oblasti zadávání veřejných zakázek v České republice, kdy proběhla. Z toho důvodu si nasazení nové verze obou systémů vyžádá výrazně delší časové období, po které nebudou systémy dostupné.     

        
Při stanovení nejvhodnější doby, po kterou bude omezena dostupnost systémů, jsme vycházeli z dlouhodobé analýzy chování zadavatelů před ukončením účinnosti stávající právní úpravy. Většina zadavatelů využívá možnosti zahájit řízení dle „známého“ zákona, až do posledního možného okamžiku, a proto jsme se rozhodli, že umožníme zadavatelům využívat plnou funkcionalitu Věstníku i NENu až 30.9.2016 včetně.      

        
Nové verze systémů budou proto nasazovány dle níže uvedeného harmonogramu od 1. do 6. října 2016 s tím, že od 7. října 2016 bude plně obnoven provoz obou systémů.

Národní elektronický nástroj

  
• Plná funkčnost NEN v režimu zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách bude k dispozici do: 30. 9. 2016 včetně             
• Od 1. 10. 2016 do 7. 10. 2016 6:00 včetně nebude možno zakládat/zahajovat nová zadávací řízení v NEN,             
• Od 1. 10. 2016 do 3. 10. 2016 18:00 a poté od 7. 10. 2016 6:00 dále, budou přístupná zahájená zadávací řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách pro jejich úpravu a dokončení,             
• Od 7. 10. 2016 6:00 budou rozpracované, ale nezahájené zadávací postupy (tj. zadávací postupy ve fázi „plánování“ či „specifikace“) dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách převedeny do verze dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.             
• Od 7. 10. 2016 6:00 bude možno zakládat/zahajovat veřejné zakázky v režimu zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zároveň dokončit veřejné zakázky v režimu zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,             
• po celou dobu bude zachována dostupnost profilu zadavatele NEN.     

Věstník veřejných zakázek     

  • Formulář v listinné podobě bude možné odeslat do stávající verze Věstníku nejpozději v pátek 16. 9. 2016. Formuláře odeslané po tomto datu již nebudou přijímány k uveřejnění.             
• Formulář v elektronické podobě bude možné odeslat do stávající verze Věstníku nejpozději v pátek 30. 9. 2016. Po tomto datu bude technicky znemožněno elektronické odesílání formulářů, včetně datové schránky.

Formulář, zasílaný do Datové schránky VVZ, který není podepsaný elektronickým podpisem, je možné zaslat do 30.9.2016 do 12:00hod.          
• Poslední den uveřejnění formulářů ve stávající verzi Věstníku bude pondělí 3. 10. 2016.             
• V pondělí 3. 10. 2016 již bude v odpoledních hodinách stávající verze Věstníku nedostupná.             
• V úterý 4. 10. až čtvrtek 6. 10. 2016 včetně bude probíhat na adrese www.vestnikverejnychzakazek.cz nasazování nové aplikace Věstníku.             
• Od 7. 10. 2016 bude plně obnoven provoz Věstníku.     

         
Ministerstvo pro místní rozvoj proto doporučuje všem zadavatelům, aby při přípravě zadávacích řízení, resp. při přípravě zahájení a průběhu, zohlednili výše uvedené termíny nedostupnosti Věstníku a NENu a předešli tím případným komplikacím.  

Autor: Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,      
dne 21.9.2016 od 20:00 do 23:59 bude probíhat aktualizace systému NEN. V průběhu aktualizace můžete být odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

      
Vzhledem k pravidelné obnově certifikátů použitých pro podpis systému NEN bude po aktualizaci potřeba znovu nainstalovat balíček ElevatedTrust. Bez jeho spuštění nebudete moci dále využívat Vaše certifikáty uložené v systémovém úložišti nebo na čipové kartě. Odkaz bude uveden i ve výběrovém okně v rámci podpisu. Odkaz na jeho stažení naleznete zde.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 31.8.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 27.7.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 29.6.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 31.5.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Aktualizace Referenčního prostředí

Vážení uživatelé,

dne 29.4.2016 od 9:00 do 17:00 bude probíhat aktualizace Referenčního prostředí. Toto prostředí slouží k zadávání zkušebních zakázek a úkony učiněné v tomto prostředí vůči ostatním subjektům NEMAJÍ právně závazné účinky. V průběhu aktualizace bude toto prostředí nedostupné. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Aktualizace ServiceDesku

Vážení uživatelé,

dne 28.4.2016 od 18:00 do 20:00 bude probíhat aktualizace aplikace ServiceDesk. V průběhu aktualizace můžete být ze ServiceDesku odhlášeni. Tato verze přináší několik úprav a vylepšení, které se týkají např. snadnější zadávání požadavků (automatické doplnění údajů o zadavateli), obarvování záznamů podle stavu a drobné úpravy vzhledu formulářů. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 29.4.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 1.4.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 23.3.2016 od 20:00 do 22:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V průběhu aktualizace můžete být odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Aktualizace ServiceDesku

Vážení uživatelé,

dne 15.3.2016 od 18:00 do 19:00 bude probíhat aktualizace aplikace ServiceDesk. V průběhu aktualizace můžete být ze ServiceDesku odhlášeni. Tato verze přináší několik úprav a vylepšení, které se týkají např. přejmenování některých dílčích ovládacích prvků, úpravy dílčích popisů nebo skrytí nevyužívaných tlačítek. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 29.2.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Aktualizace ServiceDesku

Vážení uživatelé,

dne 29.2.2016 bude k dispozici nová verze aplikace ServiceDesk, která obsahuje drobné optimalizace.

Autor: Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 12.2.2016 byla provedena aktualizace systému NEN. Změny byly provedeny v oblasti optimalizace systému.Níže jsou zdůrazněny některé z optimalizací týkající se autorizované části systému

 1. Údaje v logování jsou uživatelsky více přívětivé.
 2. Schvalování – nyní je možnost provést schvalování i evidenčně.

Na základě připomínek uživatelů bylo provedeno množství drobných optimalizací pro zvýšení komfortu práce. Níže uvádíme příklady drobných úprav:

 1. Umožněno více specifikovat jiné zdroje financování.
 2. Umožněno uložení souboru jako PDF.
 3. Provedena optimalizace nestandartních stavů.
 4. Po vyřazení nabídek je nyní vynucováno vyloučení dodavatele.
 5. Upraveny formuláře i proces u E-aukce bez vazby na ZP.
 6. Upraveno odesílání informací při aktivaci/deaktivaci profilu do VVZ.
 7. Přidána notifikace po ukončení schvalování, možnost vložení odůvodnění.
 8. E-aukce
  1. Přidání dalších možností řadit hodnoty (kritéria, nabídky).
  2. Dvojklik na hodnotu v seznamu ji vyplní jako zvolenou (např. min hodnota).
  3. Zástupné znaky za řády (tisíce, miliony).
 9. Odesílání do VVZ
  1. Zobrazování atributů datum odeslání, uveřejnění a potvrzení jak v autorizované, tak v neautorizované části.
 10. Ze smluv byla odstraněna doba trvání na dobu neurčitou.
 11. Upraveny formuláře pro podání.
 12. Změnil se způsob uveřejňování (provádí se na pozadí).

Autor: Provozovatel NEN

Nový kontaktní email na uživatelskou podporu

Vážení uživatelé,

od středy 17.2.2016 dojde ke změně e-mailové adresy pro uživatelskou podporu. Nově můžete uživatelskou podporu kontaktovat na adrese Hotline@nipez.cz. Vezměte prosím tuto změnu na vědomí.

Autor: Provozovatel NEN

Aktualizace ServiceDesku

Vážení uživatelé,

dne 17.2.2016 bude k dispozici nová verze aplikace ServiceDesk. Nová verze obsahuje drobná vylepšení a přináší i novou funkcionalitu, která umožní přidat hodnocení Vaší spokojenosti s řešením poskytnutým týmem podpory. Návod naleznete v sekci uživatelské příručky.

Autor: Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 12.2.2016 od 20:00 do 23:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V průběhu aktualizace můžete být odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 28.1.2016 v době od 18:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Bezpečnostní aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 5.1.2016 v době od 18:00 do 20:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

  
dne 8.12.2015 od 20:00 do 22:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V průběhu aktualizace můžete být odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 20.11.2015 od 20:00 do 21:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V průběhu aktualizace můžete být odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,


dne 22.10.2015 od 20:00 do 22:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V průběhu aktualizace můžete být odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Aktualizace ServiceDesku NEN

Vážení uživatelé,

 
dne 5.10.2015 od 18:00 do 20:00 bude probíhat aktualizace ServiceDesku NEN. Jedná se o změnu procesů za účelem zefektivnění práce Provozovatele NEN. Běžného uživatele se změny nedotknou. V průběhu instalace můžete být ze ServiceDesku odhlášeni. Omlouváme se za případné komplikace. V naléhavých případech prosím použijte email.

Autor: Provozovatel NEN

Nefunkčnost validace subjektů podle IČO

Vážení uživatelé,

 

v době od soboty 3.10.2015 do 14:00 22:00 může docházet k nefunkčnosti validace subjektů podle IČO. Důvodem je plánovaná odstávka základních registrů. Více na http://www.szrcr.cz/planovana-omezeni-provozu.

Autor: Provozovatel NEN

Nefunkčnost validace subjektů podle IČO

Vážení uživatelé,  


v době od soboty 26.9.2015 14:00 do pondělí 28.9.2015 22:00 může docházet k nefunkčnosti validace subjektů podle IČO. Důvodem je plánovaná odstávka základních registrů. Více na http://www.szrcr.cz/planovana-omezeni-provozu.

Autor: Provozovatel NEN

Nefunkčnost validace subjektů podle IČO

Vážení uživatelé,

v době od soboty 12.9.2015 14:00 do neděle 13.9.2015 22:00 může docházet k nefunkčnosti validace subjektů podle IČO. Důvodem je plánovaná odstávka základních registrů. Více na http://www.szrcr.cz/planovana-omezeni-provozu.

Autor: Provozovatel NEN

Konec podpory kompenty Silverlight v prohlížeči Google Chrome

Vážení uživatelé,

od 3.9.2015 přestal prohlížeč Google Chrome podporovat komponentu Silverlight. Z tohotu důvodu nebude poskytována podpora systému NEN v tomto prohlížeči. Pro používání systému NEN je doporučeno používat Internet Explorer ve verzi 10 a vyšší, nebo Mozilla Firefox. Omlouváme se za komplikace způsobené změnou obchodní politiky společnosti Google.

Autor: Provozovatel NEN

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,


dne 21.8.2015 od 18:00 do 22:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V průběhu aktualizace můžete být odhlášeni. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Možnost vyzkoušet zadávání veřejných zakázek v Národním elektronickém nástroji

Vážení uživatelé,

na referenční (zkušební) internetové stránce Národního elektronického nástroje si můžete nezávazně otestovat a vyzkoušet všechny postupy a funkcionality NEN, které jsou shodné  
s ostrou verzí NEN. Práce v referenčním prostředí nemá žádné právní účinky ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách.  
Podmínky registrace do referenčního prostředí a další důležité informace naleznete na https://nen-ref.nipez.cz/. 

Autor: Provozovatel NEN

Zahájení rutinního provozu systému NEN

Vážení uživatelé,

od 1.8.2015 byl zahájen rutinní provoz systému NEN.

Autor: Provozovatel NEN