Provozní řád

Certifikát NEN - funkčnost

Certifikát funkčnosti Národního elektronického nástroje dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkající se elektronických nástrojů


Certifikát NEN - prostředí

Certifikát prostředí Národního elektronického nástroje dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkající se elektronických nástrojů


Čestné prohlášení externího administrátora registrujícího se do NEN

Vzor, který externí administrátoři vyplňují a zasílají v rámci registrace svého subjektu do NEN. Zasláním tohoto dokumentu potvrzují, že v rámci své obchodní činnosti vykonávají i činnost spjatou s externí administrací veřejných zakázek a koncesí.


Postup registrace dodavatele do Národního elektronického nástroje

Dokument, který pomocí jednotlivých kroků provádí dodavatele registrací do NEN. Co je potřeba při registraci předložit? Kdo může registrovat organizaci?


Postup registrace externího administrátora do Národního elektronického nástroje

Dokument, který pomocí popisu jednotlivcých kroků provádí externího administrátora registrací do NEN. Co je potřeba při registraci doložit? Kdo je oprávněn registrovat subjekt?


Postup registrace zadavatele do Národního elektronického nástroje

Průvodce kroky, které zadavatel musí realizovat k úspěšné registraci do Národního elektronického nástroje.


Pravidla NEN - platnost od 18.1.2016

Dokument vymezující systém NEN, základní práva a povinnosti subjektů pohybujících se v systému (zadavatel, dodavatel, správce, provozovatel) a rozsah funkčnosti, které NEN nabízí.


Provozní řád pro Rutinní provoz

Provozní řád blíže popisuje práva a povinnosti subjektů, náležitosti registrace subjektů do NEN, minimální provozní parametry NEN a technické a další požadavky nutné k používání systému NEN. Součástí je i popis způsobu řešení sporů mezi subjekty a provozovatelem.


Vzor pověření

Vzor dokumentu, kterým statutární zástupce subjektu pověřuje dotyčnou osobu k provedení registrace subjektu v Národním elektronickém nástroji a zároveň jí ustanovuje do role "Administrátor subjektu"