Operating rules

Certifikát - prostředí (pdf, 814 kB)

Certifikát prostředí Národního elektronického nástroje dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkající se elektronických nástrojů


Certifikát NEN - funkčnost (pdf, 247 kB)

Certifikát funkčnosti Národního elektronického nástroje dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkající se elektronických nástrojů


Certifikát NEN - funkčnost ver. 2 (pdf, 301 kB)

Certifikát funkčnosti Národního elektronického nástroje - Zjednodušený průchod verze 2 dle § 9 v rozsahu odst. 2 písm. a, b, d, e, vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkající se elektronických nástrojů včetně požadavků § 17, 18 a 19 vyhlášky č. 168/2016 Sb.


Certifikát NEN - prostředí (pdf, 250 kB)

Certifikát prostředí Národního elektronického nástroje dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkající se elektronických nástrojů


Certifikát NEN - zjednodušený průchod (JPG, 128 kB)

Certifikát na funkčnost Zjednodušeného průchodu Národního elektronického nástroje dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkající se elektronických nástrojů.


Certifikát funkčnosti NEN (pdf, 252 kB)

Certifikát funkčnosti Národního elektronického nástroje.


Certifikát prostředí a funkčnosti NEN (pdf, 827 kB)

Certifikát prostředí a funkčnosti Národního elektronického nástroje dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkající se elektronických nástrojů


Informace o zpracování osobních údajů (pdf, 288 kB)

Dokument upravující "Informace o zpracování osobních údajů" v elektronickém nástroji NEN.


Postup registrace do NEN pro dodavatele i zadavatele (pdf, 1 MB)

Účelem dokumentu je zvládnout úspěšně registraci do systému NEN - zaregistrovat subjekt do systému NEN a přihlásit se do systému.


Postup registrace externího administrátora do Národního elektronického nástroje (pdf, 269 kB)

Dokument, který pomocí popisu jednotlivcých kroků provádí externího administrátora registrací do NEN. Co je potřeba při registraci doložit? Kdo je oprávněn registrovat subjekt?


Pravidla NEN (pdf, 437 kB)

Dokument vymezující systém NEN, základní práva a povinnosti subjektů pohybujících se v systému (zadavatel, dodavatel, správce, provozovatel) a rozsah funkčnosti, které NEN nabízí.


Provozní řád pro Rutinní provoz (pdf, 979 kB)

Provozní řád blíže popisuje práva a povinnosti subjektů, náležitosti registrace subjektů do NEN, minimální provozní parametry NEN a technické a další požadavky nutné k používání systému NEN. Součástí je i popis způsobu řešení sporů mezi subjekty a provozovatelem.


Vzor pověření (doc, 26 kB)

Vzor dokumentu, kterým statutární zástupce subjektu pověřuje dotyčnou osobu k provedení registrace subjektu v Národním elektronickém nástroji a zároveň jí ustanovuje do role "Administrátor subjektu"


Vzor pověření (EN) / Authorization of Statutory Representative (doc, 27 kB)

Vzor pověření pro statutárního zástupce (EN). A Pattern for authorization of Statutory Representative.


Čestné prohlášení externího administrátora registrujícího se do NEN (docx, 55 kB)

Vzor, který externí administrátoři vyplňují a zasílají v rámci registrace svého subjektu do NEN. Zasláním tohoto dokumentu potvrzují, že v rámci své obchodní činnosti vykonávají i činnost spjatou s externí administrací veřejných zakázek.