Operating rules

A3 – Supplier registration form / A3- Formulář k registraci subjektů mimo ČR (zip, 694 kB)

Registrační formulář pro zahraniční dodavatele (EN). Supplier registration form (EN).


Certifikát NEN (pdf, 827 kB)

Certifikát funkčnosti pro Národní elektronický nástroj dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., včetně požadavků vyhlášky č. 168/2016 Sb. Platnost certifikátu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022.


Certifikáty NEN - Archiv (zip, 2 MB)

Certifikáty na funkčnost Národního elektronického nástroje dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkající se elektronických nástrojů.


Informace o zpracování osobních údajů (pdf, 288 kB)

Dokument upravující "Informace o zpracování osobních údajů" v elektronickém nástroji NEN.


Postup registrace do NEN pro dodavatele i zadavatele (pdf, 1 MB)

Účelem dokumentu je zvládnout úspěšně registraci do systému NEN - zaregistrovat subjekt do systému NEN a přihlásit se do systému.


Postup registrace externího administrátora do Národního elektronického nástroje (pdf, 269 kB)

Dokument, který pomocí popisu jednotlivcých kroků provádí externího administrátora registrací do NEN. Co je potřeba při registraci doložit? Kdo je oprávněn registrovat subjekt?


Pravidla NEN (pdf, 437 kB)

Dokument vymezující systém NEN, základní práva a povinnosti subjektů pohybujících se v systému (zadavatel, dodavatel, správce, provozovatel) a rozsah funkčnosti, které NEN nabízí.


Provozní řád pro Rutinní provoz (zip, 1 MB)

Provozní řád blíže popisuje práva a povinnosti subjektů, náležitosti registrace subjektů do NEN, minimální provozní parametry NEN a technické a další požadavky nutné k používání systému NEN. Součástí je i popis způsobu řešení sporů mezi subjekty a provozovatelem.


Vzor pověření (doc, 26 kB)

Vzor dokumentu, kterým statutární zástupce subjektu pověřuje dotyčnou osobu k provedení registrace subjektu v Národním elektronickém nástroji a zároveň jí ustanovuje do role "Administrátor subjektu"


Čestné prohlášení externího administrátora registrujícího se do NEN (docx, 55 kB)

Vzor, který externí administrátoři vyplňují a zasílají v rámci registrace svého subjektu do NEN. Zasláním tohoto dokumentu potvrzují, že v rámci své obchodní činnosti vykonávají i činnost spjatou s externí administrací veřejných zakázek.