O portálu

O portálu

Národní Elektronický Nástroj (NEN) je bezplatný systém pro administraci a zadávání veřejných zakázek. Podporuje plánovací aktivity, proto jej snadno využijete i pro dlouhodobé investiční projekty. Jedině se systémem NEN si jste jistí, že vaše zadání bude správně podle zákona.

Od 1. července 2018 je NEN povinný pro většinu ústředních orgánů státní správy a jejich podřízené organizace.

Nehledejte jinde. Vše nyní najdete zde!