Město Jindřichův Hradec

Základní informace


Úřední název

Město Jindřichův Hradec

IČO

00246875

DIČ

CZ00246875

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 384351111

Fax

+420 384361503

E-mail

meu@jh.cz

WWW

http://www.jh.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00246875

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/00246875

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-015372

Sídlo/místo podnikání


Obec

Jindřichův Hradec

Část obce

Jindřichův Hradec II

Ulice

Klášterská

Číslo popisné

135

PSČ

37701

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ031

Bankovní spojení


Název účtu

Běžný účet

Číslo účtu

0603140379

Kód banky

0800

SWIFT

GIBACZPX