Město Horní Slavkov

Základní informace


Úřední název

Město Horní Slavkov

IČO

00259322

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 352350666

E-mail

podatelna@hornislavkov.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/00259322

Datum uveřejnění ve VVZ

31. 05. 2018 02:00

Datum vytvoření profilu v NEN

30. 05. 2018 14:35

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-017832

Sídlo/místo podnikání


Obec

Horní Slavkov

Část obce

Horní Slavkov

Ulice

Dlouhá

Číslo popisné

634

Číslo orientační

12

PSČ

35731

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ041

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/0025932230. 05. 2018