Obec Doubrava

Základní informace


Úřední název

Obec Doubrava

IČO

00562424

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 596549088

E-mail

obec@doubrava.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/00562424

Datum uveřejnění ve VVZ

09. 07. 2021 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

08. 07. 2021 16:44

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-024492

Sídlo/místo podnikání


Obec

Doubrava

Část obce

Doubrava

Číslo popisné

599

PSČ

73533

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ080