Statutární město Ostrava

Základní informace


Úřední název

Statutární město Ostrava

Doplněk k úřednímu názvu

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

IČO

00845451

DIČ

CZ00845451

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 599459102

E-mail

posta@marianskehory.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/0084545110

Datum uveřejnění ve VVZ

25. 10. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

24. 10. 2018 14:04

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-037106

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ostrava

Část obce

Moravská Ostrava

Ulice

Prokešovo náměstí

Číslo popisné

1803

Číslo orientační

8

PSČ

70200

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ080