Krajský soud v Hradci Králové

Základní informace


Úřední název

Krajský soud v Hradci Králové

IČO

00215716

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 498016111

E-mail

podatelna@ksoud.hrk.justice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KSHK

Datum uveřejnění ve VVZ

30. 06. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

06. 04. 2016 14:43

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-017380

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

profil Ministerstva spravedlnosti

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/profilMsp

Sídlo/místo podnikání


Obec

Hradec Králové

Část obce

Hradec Králové

Ulice

Československé armády

Číslo popisné

218

Číslo orientační

57

PSČ

50003

Stát - kód

CZ