Statutární město Pardubice

Základní informace


Úřední název

Statutární město Pardubice

IČO

00274046

DIČ

CZ00274046

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 466859421

E-mail

Karolina.Voprsalova@mmp.cz

WWW

https://www.pardubice.eu/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.vzmmp.cz/

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/pardubice

Datum uveřejnění ve VVZ

21. 11. 2016 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

16. 11. 2016 13:49

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2016-004358

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Statutární město Pardubice

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/pardubice

Sídlo/místo podnikání


Obec

Pardubice

Část obce

Pardubice-Staré Město

Ulice

Pernštýnské náměstí

Číslo popisné

1

PSČ

53002

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ053