Antidopingový výbor ČR

Základní informace


Úřední název

Antidopingový výbor ČR

IČO

70101884

DIČ

70101884

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 233381602

E-mail

info@antidoping.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ADVCR

Datum uveřejnění ve VVZ

05. 06. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

28. 06. 2017 11:52

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-018353

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha 7

Ulice

Za Císařským mlýnem

Číslo popisné

1063

PSČ

17000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01

Bankovní spojení


Číslo účtu

1032071

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP