AGROKOP HB s.r.o.

Základní informace


Úřední název

AGROKOP HB s.r.o.

IČO

64826007

Právní forma organizace

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 604215331

E-mail

mstefka@agrokop.com

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/AGROKOP

Datum uveřejnění ve VVZ

02. 02. 2021 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

29. 01. 2021 13:50

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-004613

Sídlo/místo podnikání


Obec

Havlíčkův Brod

Část obce

Havlíčkův Brod

Ulice

Kyjovská

Číslo popisné

3607

PSČ

58001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063