AGRO Maryša SE

Základní informace


Úřední název

AGRO Maryša SE

IČO

29268109

Právní forma organizace

Evropská společnost

Telefon

+420 722941294

E-mail

jakubu@techeng.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/AGROMarysaSE

Datum uveřejnění ve VVZ

24. 05. 2022 02:05

Datum vytvoření profilu v NEN

23. 05. 2022 10:15

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-020010

Sídlo/místo podnikání


Obec

Velké Němčice

Část obce

Velké Němčice

Číslo popisné

651

PSČ

69163

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064