ALVEL, a.s.

Základní informace


Úřední název

ALVEL, a.s.

IČO

29305322

DIČ

CZ29305322

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 541550111

Telefon 2

+420 541550650

Fax

+420 541550660

E-mail

office@alvel.eu

WWW

www.alvel.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

www.alvel.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ALVEL

Datum uveřejnění ve VVZ

14. 01. 2019 02:02

Datum vytvoření profilu v NEN

04. 01. 2019 16:08

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2019-001223

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Část obce

Ponava

Ulice

Štefánikova

Číslo popisné

110

Číslo orientační

41

PSČ

60200

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ06

Bankovní spojení


Číslo účtu

117369653

Kód banky

0300

SWIFT

CEKOCZPP