Aircraft Industries, a.s.

Základní informace


Úřední název

Aircraft Industries, a.s.

IČO

27174841

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 572816065

E-mail

let@let.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Aircraft_Industries

Datum uveřejnění ve VVZ

16. 04. 2024 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

16. 04. 2024 09:03

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2024-016178

Sídlo/místo podnikání


Obec

Kunovice

Část obce

Kunovice

Ulice

Na Záhonech

Číslo popisné

1177

PSČ

68604

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ072