Amylon, a.s.

Základní informace


Úřední název

Amylon, a.s.

IČO

60108771

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 602473628

E-mail

zeman@amylon.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Amylon

Datum uveřejnění ve VVZ

04. 08. 2023 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

04. 08. 2023 01:14

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2023-035016

Sídlo/místo podnikání


Obec

Havlíčkův Brod

Část obce

Havlíčkův Brod

Ulice

Švermova

Číslo popisné

117

PSČ

58001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063