Obec Bílá Třemešná

Základní informace


Úřední název

Obec Bílá Třemešná

IČO

00277673

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 499693310

E-mail

info@bilatremesna.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/BilaTremesna

Datum uveřejnění ve VVZ

15. 07. 2019 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

15. 07. 2019 05:08

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-023853

Sídlo/místo podnikání


Obec

Bílá Třemešná

Část obce

Bílá Třemešná

Číslo popisné

315

PSČ

54472

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052