Obec Blučina

Základní informace


Úřední název

Obec Blučina

IČO

00281611

DIČ

CZ00281611

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 724554544

E-mail

senkyr@blucina.cz

WWW

www.blucina.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Blucina

Datum uveřejnění ve VVZ

28. 06. 2021 02:05

Datum vytvoření profilu v NEN

25. 06. 2021 09:37

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-022993

Sídlo/místo podnikání


Obec

Blučina

Část obce

Blučina

Ulice

nám. Svobody

Číslo popisné

119

PSČ

66456

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Informace o neaktivních profilech zadavatele


http://www.stavebnionline.cz/profil/blucina