Obec Bukovina

Základní informace


Úřední název

Obec Bukovina

IČO

00532096

DIČ

00532096

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 724187392

E-mail

starosta@obecbukovina.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Bukovina

Datum uveřejnění ve VVZ

28. 11. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

26. 11. 2018 13:58

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-041388

Sídlo/místo podnikání


Obec

Bukovina

Část obce

Bukovina

Číslo popisné

31

PSČ

67905

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064