Český báňský úřad

Základní informace


Úřední název

Český báňský úřad

IČO

00025844

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 221775390

E-mail

jana.moravcova@cbusbs.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/CBUSBS

Datum uveřejnění ve VVZ

09. 02. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

07. 02. 2018 14:20

Evidenční číslo profilu ve VVZ

352835

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Staré Město

Ulice

Kozí

Číslo popisné

748

Číslo orientační

4

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01