Česká informační agentura životního prostředí

Základní informace


Úřední název

Česká informační agentura životního prostředí

IČO

45249130

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 777316387

E-mail

michael.sulc@cenia.cz

WWW

http://www.cenia.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://ezak.mzp.cz/profile_display_4.html

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/CENIA

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-035018

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Vršovice

Ulice

Moskevská

Číslo popisné

1523

Číslo orientační

63

PSČ

10000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01

Bankovní spojení


Název účtu

Česká informační agentura životního prostředí

Předčíslí účtu

0

Číslo účtu

1837101

Kód banky

0710

IBAN

CZ52 0710 0345 3400 0183 7101

SWIFT

CNBACZPP