Přestavba podkroví v budově RI Plzeň - III. etapa "Realizace stavby"

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


SML028/212022321 948,46266 073,11
SML028/2120210,000,00