Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot

Základní informace


Název zadávacího postupu

Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot

Systémové číslo NEN

N006/21/V00002786

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-005348

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00002786

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 02. 2021 09:23

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

15. 03. 2021 13:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Josef

Příjmení

Hrubý

E-mail

johruby@coi.cz

Telefon 1

+420 296366172

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména se sledováním a monitorováním složení a jakosti pohonných hmot v souladu se zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem plnění zakázky je poskytování služeb specifikovaných ve smlouvě.

Kód z číselníku NIPEZ

71610000-7

Název z číselníku NIPEZ

Testování a analýza složení a čistoty

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

71610000-7

Název z číselníku CPV

Testování a analýza složení a čistoty

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailTestování a analýza složení a čistoty71610000-7Testování a analýza složení a čistoty

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail16. 01. 2024 10:04Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail10. 03. 2023 09:03Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail07. 02. 2022 12:23Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail11. 05. 2021 10:37Uveřejnění písemné zprávy
Detail10. 05. 2021 08:29Uveřejnění účastníků
Detail10. 05. 2021 08:29Uveřejnění výsledku
Detail28. 04. 2021 10:37Uveřejnění účastníků
Detail28. 04. 2021 10:37Uveřejnění výsledku
Detail02. 03. 2021 16:34Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail19. 02. 2021 13:35Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


08. 02. 2021 00:0011. 02. 2021 00:00F2021-005348Oznámení o zahájení zadávacího řízení