Laboratorní zkoušky vzorků výrobků - USB nabíječky

Základní informace


Název zadávacího postupu

Laboratorní zkoušky vzorků výrobků - USB nabíječky

Systémové číslo NEN

N006/22/V00007077

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00007077

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

29. 03. 2022 10:05

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

19. 04. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Josef

Příjmení

Hrubý

E-mail

johruby@coi.cz

Telefon 1

+420 296366172

Předmět


Popis předmětu

Provedení akreditovaných laboratorních zkoušek vzorků výrobků, a to v souladu se zadávací dokumentací

Kód z číselníku NIPEZ

71632000-7

Název z číselníku NIPEZ

Technické testování

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

71632000-7

Název z číselníku CPV

Technické testování

Název předmětu

Technické testování

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailTechnické testování71632000-7Technické testování

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail08. 09. 2022 12:56Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail18. 08. 2022 14:10Uveřejnění účastníků
Detail18. 08. 2022 14:10Uveřejnění výsledku
Detail18. 08. 2022 14:08Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail11. 05. 2022 16:44Uveřejnění účastníků
Detail11. 05. 2022 16:44Uveřejnění výsledku
Detail19. 04. 2022 13:37Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail29. 03. 2022 10:05Uveřejnění zadávacích podmínek