ČEZ Prodej, a.s.

Základní informace


Úřední název

ČEZ Prodej, a.s.

IČO

27232433

DIČ

CZ27232433

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 724148242

E-mail

zuzana.slachova@cez.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ano

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ano

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/CPR

Datum uveřejnění ve VVZ

21. 10. 2016 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

20. 10. 2016 13:02

Evidenční číslo profilu ve VVZ

001505

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Profil Skupiny ČEZ NEN

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Michle

Ulice

Duhová

Číslo popisné

425

Číslo orientační

1

PSČ

14053

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ