Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Základní informace


Úřední název

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

IČO

47672234

Právní forma organizace

Zdravotní pojišťovna

Telefon

+420 597089205

E-mail

posta@cpzp.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/CPZP

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-033082

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ostrava

Část obce

Vítkovice

Ulice

Jeremenkova

Číslo popisné

161

Číslo orientační

11

PSČ

70300

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ080

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/ceska-prumyslova-zdravotni-pojistovna_1/25. 09. 2018