Český úřad zeměměřický a katastrální

Základní informace


Úřední název

Český úřad zeměměřický a katastrální

IČO

00025712

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 284041111

E-mail

cuzk@cuzk.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCuzk

Archivní profil zadavatele

https://www.tendermarket.cz/Z00000535.profil

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/CUZK

Datum uveřejnění ve VVZ

24. 05. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

22. 05. 2017 15:33

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2017-013699

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Kobylisy

Ulice

Pod sídlištěm

Číslo popisné

1800

Číslo orientační

9

PSČ

18200

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Seznam e-tržišť zadavatele


TENDERMARKEThttps://www.tendermarket.cz/Z00000535.profilhttps://www.tendermarket.cz/Z00000535.profil

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.tendermarket.cz/Z00000535.profil01. 07. 2017
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCuzk01. 01. 2019