Město Chropyně

Základní informace


Úřední název

Město Chropyně

IČO

00287245

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 573500730

Telefon 2

+420 573500752

E-mail

mesto@muchropyne.cz

WWW

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00287245

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

vhodné uveřejnění

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Chropyne

Datum uveřejnění ve VVZ

02. 05. 2019 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

25. 04. 2019 10:48

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-014462

Sídlo/místo podnikání


Obec

Chropyně

Část obce

Chropyně

Ulice

náměstí Svobody

Číslo popisné

29

PSČ

76811

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ072

Bankovní spojení


Předčíslí účtu

9005

Číslo účtu

1528691

Kód banky

0100

IBAN

CZ 33 0100 0090 0500 0152 8691

SWIFT

KOMBCZPP

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/0028724501. 05. 2019