Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Základní informace


Úřední název

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

IČO

71377999

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 296342500

E-mail

podatelna@czechinvest.org

WWW

www.czechinvest.org

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CZECH

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/CzechInvest

Datum uveřejnění ve VVZ

26. 06. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

25. 06. 2018 13:35

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-021034

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

Štěpánská

Číslo popisné

567

Číslo orientační

15

PSČ

12000

Stát - kód

CZ