Městská část Praha-Dolní Chabry

Základní informace


Úřední název

Městská část Praha-Dolní Chabry

IČO

00231274

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 283851272

E-mail

lenka.drdova@dchabry.cz

WWW

www.dchabry.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-dolni-chabry

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/DCHABRY

Datum uveřejnění ve VVZ

05. 04. 2019 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

04. 04. 2019 17:29

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-011044

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Dolní Chabry

Ulice

Hrušovanské náměstí

Číslo popisné

253

Číslo orientační

5

PSČ

18400

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01