ČEZ Distribuce, a. s.

Základní informace


Úřední název

ČEZ Distribuce, a. s.

IČO

24729035

DIČ

CZ24729035

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 724148242

E-mail

zuzana.slachova@cez.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ano

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ano

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/DSO

Datum uveřejnění ve VVZ

17. 03. 2016 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

14. 03. 2016 10:37

Evidenční číslo profilu ve VVZ

634493

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Profil Skupiny ČEZ NEN

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

Sídlo/místo podnikání


Obec

Děčín

Část obce

Děčín IV-Podmokly

Ulice

Teplická

Číslo popisné

874

Číslo orientační

8

PSČ

40502

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ