Elektrárna Dukovany II, a. s.

Základní informace


Úřední název

Elektrárna Dukovany II, a. s.

IČO

04669207

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 724148242

E-mail

slachova.zuzana@cez.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/EDUII

Datum uveřejnění ve VVZ

11. 06. 2021 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

10. 06. 2021 10:16

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-021121

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Michle

Ulice

Duhová

Číslo popisné

1444

Číslo orientační

2

PSČ

14000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010