Elektrárna Počerady, a.s.

Základní informace


Úřední název

Elektrárna Počerady, a.s.

IČO

24288110

DIČ

CZ24288110

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 724148242

E-mail

zuzana.slachova@cez.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ano

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ano

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/EPC

Datum uveřejnění ve VVZ

10. 03. 2016 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

14. 03. 2016 09:35

Evidenční číslo profilu ve VVZ

634027

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Profil Skupiny ČEZ NEN

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

Sídlo/místo podnikání


Obec

Most

Část obce

Most

Ulice

Václava Řezáče

Číslo popisné

315

PSČ

43401

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ