Elektrárna Tisová, a.s.

Základní informace


Úřední název

Elektrárna Tisová, a.s.

IČO

29160189

DIČ

CZ29160189

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 601319885

E-mail

jana.mackovcinova@cez.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ano

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ano

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ETI

Datum uveřejnění ve VVZ

10. 03. 2016 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

11. 03. 2016 13:19

Evidenční číslo profilu ve VVZ

634026

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Profil Skupiny ČEZ NEN

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

Sídlo/místo podnikání


Obec

Březová

Část obce

Tisová

Číslo popisné

2

PSČ

35601

Stát - kód

CZ