Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Základní informace


Úřední název

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

IČO

00843369

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 571612311

E-mail

info@gfpvm.cz

WWW

www.gfpvm.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/GFPVM

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2020-017456

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Zlínský kraj

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/ZLK

Sídlo/místo podnikání


Obec

Valašské Meziříčí

PSČ

75701

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ072