Gymnázium Uherské Hradiště

Základní informace


Úřední název

Gymnázium Uherské Hradiště

IČO

60371684

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 603280165

E-mail

horky@guh.eduzk.cz

WWW

www.gymnaziumuh.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/GUH

Datum uveřejnění ve VVZ

02. 05. 2019 02:04

Datum vytvoření profilu v NEN

18. 06. 2020 12:33

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-014742

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Zlínský kraj

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/ZLK

Sídlo/místo podnikání


Obec

Uherské Hradiště

Část obce

Uherské Hradiště

Ulice

Velehradská třída

Číslo popisné

218

PSČ

68601

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ072

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://rgzn.herokuapp.com/pro-za/#/profiles/5a5f6bbd1887850004c09f30/detail02. 05. 2018