Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Základní informace


Úřední název

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

IČO

70886300

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 950430270

E-mail

eva.mendlova@ulk.izscr.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-usteckeho-kraje

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/HZS_UK

Datum uveřejnění ve VVZ

07. 02. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

12. 09. 2016 13:55

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-003530

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ústí nad Labem

Část obce

Ústí nad Labem-centrum

Ulice

Horova

Číslo popisné

1340

Číslo orientační

10

PSČ

40001

Stát - kód

CZ

Informace o neaktivních profilech zadavatele


Gemin - https://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-usteckeho-kraje
Vortalgov - https://etrziste.vortalgov.cz/profil/1013569880
Tendermarket - https://www.tendermarket.cz/Z00000233.profil