Zajištění stravování frekventantů střeleb příslušníků Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje (střelnice Chvaleč)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění stravování frekventantů střeleb příslušníků Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje (střelnice Chvaleč)

Systémové číslo NEN

N006/22/V00010075

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00010075

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

18. 05. 2022 13:29

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

30. 05. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Lenka

Příjmení

Odlová

E-mail

lenka.odlova@pcr.cz

Telefon 1

+420 606831590

Předmět


Popis předmětu

Popis předmětu plnění je specifikován v zadávací dokumentaci.

Kód z číselníku NIPEZ

55322000-3

Název z číselníku NIPEZ

Vaření jídel

Hlavní místo plnění

Královéhradecký kraj

Kód z číselníku CPV

55322000-3

Název z číselníku CPV

Vaření jídel

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVaření jídel55322000-3Vaření jídel

Místo plnění


CZ052Královéhradecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail11. 06. 2024 13:34Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail24. 05. 2024 11:36Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail11. 04. 2024 17:20Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail20. 03. 2024 06:52Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail12. 02. 2024 16:00Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail22. 01. 2024 15:46Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail13. 12. 2023 14:55Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail16. 11. 2023 13:33Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail26. 04. 2023 08:41Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail14. 03. 2023 08:33Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění