Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Základní informace


Úřední název

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KRPU

IČO

75151537

DIČ

CZ75151537

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 974423580

Telefon 2

+420 974423591

Fax

+420 974427037

E-mail

krpulk.e.vz@pcr.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ústí nad Labem

Část obce

Ústí nad Labem-centrum

Ulice

Lidické náměstí

Číslo popisné

899

Číslo orientační

9

PSČ

40001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ042

Hlavní předmět činnosti


Veřejný pořádek a bezpečnost