Prostředek na hubení hmyzu

Základní informace


Název zadávacího postupu

Prostředek na hubení hmyzu

Systémové číslo NEN

N006/17/V00001714

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P17V00001714

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

02. 06. 2017 10:38

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

13. 06. 2017 08:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Martina

Příjmení

Hejlová

E-mail

martina.hejlova@firebrno.cz

Telefon 1

+420 950630195

Telefon 2

+420 775251015

Předmět


Popis předmětu

Nákup prostředků na hubení hmyzu - VULCAN SUPER 10 EC - 40 ks, COBRA SPRAY - 250 ks. Do systému uvést cenu za plnění celé VZ (obou položek). Nabídnutá kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné, atd.). Prodávající ručí kupujícímu za to, že celý předmět bude kupujícímu dodán nový, nepoužívaný, nerenovovaný a vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.

Kód z číselníku NIPEZ

24452000-7

Název z číselníku NIPEZ

Insekticidy

Kód z číselníku CPV

24452000-7

Název z číselníku CPV

Insekticidy

Textové pole pro popis místa plnění

HZS JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVULCAN SUPER 10 EC24452000-7Insekticidy1 litrové balení - 40 ks
DetailCOBRA SPRAY24452000-7Insekticidy

Místo plnění


CZ064Jihomoravský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 07. 2017 13:38Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail10. 07. 2017 13:09Uveřejnění účastníků
Detail10. 07. 2017 13:09Uveřejnění výsledku
Detail02. 06. 2017 10:38Uveřejnění zadávacích podmínek