Přístavba Územního odboru Svitavy

Základní informace


Název zadávacího postupu

Přístavba Územního odboru Svitavy

Systémové číslo NEN

N006/24/V00007688

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2024-011937

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00007688

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

111 134 259,89

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 03. 2024 14:51

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

15. 07. 2024 08:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Žaneta

Příjmení

Fišerová

Titul za jménem

LL.M.

E-mail

zaneta.fiserova@pcr.cz

Telefon 1

+420 974562637

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provedení stavebních prací při akci „Přístavba Územního odboru Svitavy“, Purkyňova 1907/2, vyplývajících z Projektové dokumentace pro provádění stavby „Třípodlažní přístavba ÚO Svitavy“ a z Projektové dokumentace pro demolice „Třípodlažní přístavba ÚO Svitavy – demolice“, vyhotovenou společností Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové, IČ: 252 97 066.

Kód z číselníku NIPEZ

45216110-8

Název z číselníku NIPEZ

Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými službami

Hlavní místo plnění

Pardubický kraj

Kód z číselníku CPV

45216110-8

Název z číselníku CPV

Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými službami

Název předmětu

Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými službami

Textové pole pro popis místa plnění

Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice; Místo dodání: areál Územního odboru Policie České republiky Svitavy, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ053Pardubický kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 06. 2024 10:17Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail12. 06. 2024 10:04Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail12. 06. 2024 09:55Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail03. 06. 2024 15:21Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail03. 06. 2024 15:08Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail03. 06. 2024 14:25Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail03. 06. 2024 14:17Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail03. 06. 2024 13:40Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail29. 05. 2024 13:13Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail29. 05. 2024 12:00Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


12. 06. 2024 09:3812. 06. 2024 09:40F2024-026871Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka
03. 06. 2024 13:1703. 06. 2024 13:20F2024-025320Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka
29. 05. 2024 11:2529. 05. 2024 11:30F2024-024564Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka
15. 05. 2024 08:4015. 05. 2024 08:50F2024-022197Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka
15. 05. 2024 08:4015. 05. 2024 08:50F2024-022197Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka
18. 03. 2024 14:5018. 03. 2024 14:50F2024-011937Předběžné oznámení použité za účelem zkrácení lhůty pro podání nabídek – obecná veřejná zakázka